כריתת פרוסטטה ועוררות מינית 21.07.2020

עוררות מינית לקויה בגברים לאחר כריתת פרוסטטה רדיקלית

עוררות מינית לקויה דווחה על ידי כחצי מהגברים לאחר כריתה רדיקלית של הפרוסטטה ונמצאה קשורה אצלם לדליפת שתן בלחץ

מטרת המחקר היתה לתאר את מאפייני העוררות המינית הלקויה בגברים, להסביר את מקור התסמינים שלהם ולהעריך את הגורמים המנבאים למצב זה. סקר ובו שאלות בנושא עוררות מינית לקויה ודליפת שתן בלחץ על פי ה-International Index of Erectile Function and International Prostate Symptom Score נשלח לגברים שעברו כריתה רדיקלית בתוך 24 חודשים באותו המכון. הנתונים נותחו באמצעות כלים של סטטיסטיקה תיאורית.

תוצאי המחקר אשר נמדדו כללו את הבאים: שכיחותה של עוררות מינית לקויה, חומרה ופיזור התסמינים על ציר הזמן, נטל על המטופלים והפרטנר/ית שלהם, דרכי התמודדות של המטופלים ודליפת שתן בלחץ שהופיעה במקביל.

226 (32%) גברים השלימו את הסקר. מתוכם כחצי (49%) חוו עוררות מינית לקויה בשלב כלשהו במהלך ההחלמה. לאורך הזמן, שיפור דווח על ידי 62% מהגברים. 57% מהגברים דיווחו על עוררות לקויה בפחות מחצי מהמפגשים המיניים שלהם, ודליפת שתן בכמות המקבילה לכף או פחות נמדדה ב-80% מהגברים. כמויות הולכות וגוברות של דליפת שתן, אשר נמדדו על ידי ספירת פדים ליום, נמצאו קשורות לעוררות מינית לקויה (p=0.01).

עוד תואר במחקר כי דירוג נמוך של תסמינים במסגרת Prostate Symptom Score נמצא כקשור אף הוא לעוררות מינית לקויה (p=0.05). בניתוח של משתנים רבים, העדר יתר לחץ דם ופדים ליום נמצאו כקשורים לעוררות לקויה (p=0.01  עבור שניהם).

עוררות לקויה נמצאה בכמחצית ממשתתפי המחקר. לכן, יש להעלות את המודעות לתופעה זו ולציין אותה במהלך  הדיון הטרום ניתוחי עם המטופל על מנת לאפשר תיאום ציפיות מציאותי.

עוצמת המחקר טמונה בכך שהוא הגדול ביותר עד כה שעסק בעוררות מינית לקויה (נדגמה בו אוכלוסיית המטופלים הגדולה ביותר). כמו כן עוצמתו נובעת מכך שהוא היחיד עד כה שעסק בסוגיית תזמון התסמינים וחוויית המטופלים, תוך שימוש בכלים מוכחים לבדיקת תפקודי זיקפה ודליפת שתן. הסיבות להחלשת עוצמתו של המחקר הן: שימוש החוקרים בנתונים ממרכז רפואי אחד בלבד, תוצאים לא ודאיים שדווחו על ידי המטופלים ואחוז מענה נמוך על הסקר במחקר.

את תוצאות המחקר ניתן לסכם בכך שבהסתמך על המידע הזמין, עוררות מינית לקויה דווחה על ידי כחצי מהגברים לאחר כריתה רדיקלית של הפרוסטטה, ונמצאה קשורה אצלם לדליפת שתן בלחץ.

מקור:

Bach PV et. al (2019) The Journal Of Sexual Medicine doi:  10.1016/j.jsxm.2019.09.015

נושאים קשורים:  מחקרים,  עוררות מינית לקויה,  הפרעה בתפקוד המיני,  דליפת שתן בלחץ,  כריתת פרוסטטה
תגובות