החלפת מסתם אאורטלי 22.07.2020

נפח פרוצדורות TAVI בבית חולים והסיכון לסיבוכים ולתמותה

מחקר זה בדק את ההשפעה של הגבלת ההתערבויות וקבלת אישור לביצוע TAVI בבית חולים על תוצאות ההליך

הליך transcatheter aortic valve implantationי(TAVI) הוא השיטה הנפוצה ביותר בגרמניה להחלפת מסתם אבי העורקים. כדי להבטיח פרוצדורות באיכות גבוהה, החל בשנת 2015 הוחלט שבתי חולים בגרמניה ובמדינות נוספות, אשר עומדים בדרישת המינימום של 50 התערבויות בכל מרכז, יקבלו אישור לבצע TAVI. מחקר זה מנתח את ההשפעה של דרישות אלו על מספר החולים ועל התוצא בבתי החולים.

כל פרוצדורות ה-TAVI והתוצאים בבתי חולים בין השנים 2008 ל-2016 זוהו על ידי סיווג המחלות הבינלאומי (ICD) ועל ידי נהלי סיווג הניתוחים והפרוצדורות של גרמניה.

בין השנים 2008-2016 בוצעו בגרמניה 73,467 פרוצדורות TAVI בשיטת טרנס-פמורל וטרנס-אפיקל. במהלך תקופה זו, עלה בחדות מספר פרוצדורות ה-TAVI שבוצעו בכל שנה, בזמן שסך הסיבוכים והתמותה בבית החולים ירד.

בשנת 2008 רוב הפרוצדורות בוצעו בבית חולים עם פחות מ-50 מקרים בשנה (54.63%). עד שנת 2014, מספר המטופלים שקיבלו טיפול במרכזים בעלי נפח נמוך ירד באופן קבוע ל-5.35%. לאחר בחינת ההמלצות, נמשכה מגמת הירידה עד ל-1.99%.

במהלך שנתיים לאחר שפורסמו דרישות המינימום לכמות המקרים, היתה ירידה בסיכון לתמותה אצל מטופלים אשר טופלו במרכזים בעלי נפח גדול (יחס סיכויים מתוקנן 0.62, p=0.012). הסיכון לתוצאים אחרים בבית החולים (שבץ, השתלת קוצב קבוע ומקרי דימום) לא השתנה בעקבות תקנון הסיכון (p=0.346, p=0.142 ו-p=0.633).

נראה כי נפח מינימלי של 50 פרוצדורות במרכז בשנה מאפשר שגרה מספקת ומכאן מביא לשיפור התוצא בבתי החולים תוך הבטחת סקירה כלל ארצית של פרוצדורות TAVI.

מקור: 

Oettinger V. et al. (2020), Heart, 0, 1-5. doi:10.1136/heartjnl-2019-316058

נושאים קשורים:  מסתם אאורטלי,  טרנסקטטר,  החלפת מסתם אאורטלי,  מחקרים
תגובות