דילריום 10.01.2021

חסרים תזונתיים והסיכון לדילריום בקשישים שעוברים ניתוח

חוקרים סבורים כי תת תזונה לפני ניתוח מעלה סיכון לדליריום בתר-ניתוחי ומאריכה את משך האשפוז במטופלים מבוגרים

ידוע כי חסרים תזונתיים הם תופעה נפוצה במטופלים מבוגרים וקשורים לתוצאים רעים. ה-GNRIי(Geriatric Nutritional Risk Index) מהווה מדד אובייקטיבי להערכה של הסיכון התזונתי במטופלים אלה. עם זאת, יש רק מעט ראיות על הקשר בין ה-GNRI לבין דליריום (מצב בלבולי חריף) בתר-ניתוחי ומשך האשפוז בחולים מבוגרים העוברים ניתוח.

מטרת החוקרים היתה לבחון את ההשפעה של תת תזונה (על פי ה-GNRI) על דליריום בתר-ניתוחי ומשך האשפוז במטופלים מבוגרים שעוברים ניתוחים שאינם ניתוחי לב.

החוקרים עיצבו עוקבה פרוספקטיבית בה הכלילו נבדקים מבוגרים שעברו ניתוח (שאינו ניתוח לב) בין החודשים אפריל ליוני 2015. הם העריכו את המצב התזונתי טרם הניתוח באמצעות ה-GNRI, במהלך 47 השעות הראשונות לאחר הקבלה לאשפוז. התוצאים שהגדירו היו הופעה של דליריום בתר-ניתוחי ומשך האשפוז. החוקרים השתמשו באנליזות רגרסיה לוגיסטיות רבות משתנים ואנליזות רגרסיה לינאריות על מנת להעריך את תפקידו של ה-GNRI בניבוי התוצאים הנ"ל.

החוקרים מצאו כי במדגם הכולל של 288 נבדקים, שיעור ההימצאות של סיכון גבוה/בינוני (GNRI של פחות מ-92) ונמוך (GNRI של 92-98), היה 15.6% ו-29.5%, בהתאמה. עוד מצאו כי משך האשפוז החציוני היה 14 ימים, ודליריום נכח ב-49 נבדקים (17%).

באנליזת רגרסיה לינארית, הראו החוקרים כי סיכון תזונתי נמוך (β = 4.56, רווח בר-סמך 95%: 2.18–6.94) וגבוה/בינוני (β = 3.70, רווח בר-סמך 95%: 0.74–6.65), היו קשורים לאשפוז ממושך יותר. זאת ועוד, אנליזה רבת משתנים חשפה כי מטופלים עם סיכון תזונתי בינוני/גבוה היו בסבירות גבוהה יותר לפתח דליריום לאחר הניתוח, בהשוואה לאלה שלא היה להם סיכון כזה (יחס סיכויים של 2.56, רווח בר-סמך 95%: 1.11–5.89).

החוקרים הגיעו למסקנה כי תת תזונה לפני ניתוח, על פי מדד ה-GNRI, ניבאה משך אשפוז והופעה של דליריום בתר-ניתוחי במטופלים כירורגיים מבוגרים העוברים ניתוח שאינו ניתוח לב.

מקור:

Zhao, Y. et al. (2020). Geriatrics & Gerontology International. https://doi.org/10.1111/ggi.13963

נושאים קשורים:  מחקרים,  ניתוח  דליריום בתר ניתוחי,  משך אשפוז,  תת-תזונה,  קשישים
תגובות