מחלת ריאות מיקובקטריאלית 11.01.2021

גורמים לתמותה בטווח ארוך במחלת ריאות מיקובקטריאלית שאינה שחפת

החוקרים הצליחו לזהות מאפיינים שנמצאו בעלי קשר מובהק לתמותה בטווח הארוך במטופלים עם מחלת ריאות מיקובקטריאלית שאינה שחפת

ריאות, תצלום רנטגן (צילום: אילוסטרציה)
ריאות, תצלום רנטגן (צילום: אילוסטרציה)

כיום יש מעט מאוד מידע בנוגע לגורמים פרוגנוסטיים של מחלת ריאות מיקובקטריאלית שאינה שחפת (NTM-PD – nontuberculous mycobacterial pulmonary disease). החוקרים בדקו את הגורמים הפרוגנוסטיים הקשורים לתמותה בטווח הארוך בקרב מטופלים עם NTM-PD לאחר התאמה לערפלנים אינדיבידואלים, כולל האורגניזם והתמונה ההדמייתית.

במחקר נכללו 1,445 מטופלים עם NTM-PD שטרם טופלו וקיבלו אבחנה חדשה בין יולי 1997 לדצמבר 2013. האורגניזם שנמצאו כגורמים למחלה היו: Mycobacterium avium (n=655), M. intracellulare (n=487), M. abscessus (n=129) ו-M. massiliense (n=174).

החוקרים בדקו את הגורמים הקשורים לתמותה בקרב מטופלים עם NTM-PD באמצעות מודל Cox רב משתני לאחר התאמה למידע הדמייתי ואטיולוגי.

תוצאות המחקר הראו כי שיעורי התמותה המצטברת ב-5, 10 ו-15 שנים בקרב מטופלים עם NTM-PD היו 12.4%, 24.0% ו-36.4%, בהתאמה.

בנוסף, באנליזה רב משתנית, החוקרים מצאו את הגורמים הבאים כקשורים באופן מובהק לתמותה בקרב מטופלים עם NTM-PD: גיל מבוגר, מין זכר, BMI נמוך, אספרגילוס כרוני בריאות, ממאירות ריאתית או חוץ ריאתית, מחלת לב או כבד כרוניות ושקיעת דם.

כמו כן, נמצאו אורגניזמים שהראו קשר מובהק לתמותה: M. intracellulare עם יחס סיכונים מותאם של 1.40, רווח בר סמך 95%: 1.03-1.91; M. abscessus עם יחס סיכונים מותאם של 2.19, רווח בר סמך 95%: 1.36-3.51 ו-M. massiliense עם יחס סיכונים מותאם של 0.99, רווח בר סמך 95%: 0.61-1.64, בהשוואה ל-M. avium.

החוקרים מצאו גם קשר מובהק בין תמותה לממצאים בהדמיה של NTM-PD כמו דפוס של ברונכיאקטזיות נודולריות קוויטריות (Cavitary nodular bronchiectatic) (יחס סיכונים מותאם 1.70, רווח בר סמך 95%: 1.12-2.59) ודפוס פיברו-קוויטרי (Fibrocavitary) (יחס סיכונים מותאם 2.12, רווח בר סמך 95%: 1.57-3.08), בהשוואה לדפוס של ברונכיאקטזיות נודולריות לא קוויטריות.

המסקנות שעלו מן המחקר היו כי תמותה בקרב מטופלים עם NTM-PD קשורה באופן מובהק לאורגניזם בבסיס ה-NTM, למחלה קוויטרית ולמאפיינים דמוגרפיים מסוימים.

מקור:

Jhun, B.W. et al. (2020) European Respiratory Journal 55.

נושאים קשורים:  מחקרים,  רפואת ריאות,  מחלות זיהומיות,  מחלת ריאות מיקובקטריאלית,  תמותה
תגובות