היצרות אאורטלית 11.01.2021

אנרגטיות לבבית במטופלים עם היצרות אאורטלית חמורה

המחקר בחן את השפעת פעילות האנזים Creatine kinase על הסיכון להתפתחות כשל לבבי סיסטולי במטופלים עם היצרות אאורטלית חמורה

מחקר זה ניסה לענות על השאלה מדוע מטופלים עם היצרות אאורטלית חמורה מפתחים תפקוד סיסטולי ירוד שאינו מוסבר. החוקרים בדקו השערה לפיה המעבר הזה קשור לירידה בקיבולת ובשטף של האנזים Creatine kinaseי(CK).

102 משתתפים גויסו וחולקו לחמש קבוצות: היצרות אאורטלית בינונית (n=13); היצרות אאורטלית חמורה עם מקטע פליטה של חדר שמאל (LVEF) של לפחות 55% (EF שמור, n=37); היצרות אאורטלית חמורה עם LVEF נמוך מ-55% (EF מופחת, n=15); מתנדבים בריאים בעלי לב ללא היפרטרופיה ועם תפקוד סיסטולי תקין (n=30); ומטופלים בעלי לב ללא היפרטרופיה ושאינם נתונים תחת עומס לחץ, עם תפקוד סיסטולי תקין, אשר עברו ניתוח לב ותרמו ביופסיה מחדר שמאל (n=7).

בכל המטופלים בוצעה הדמית תהודה מגנטית לבבית (CMRI) וכן בדיקת ספקטרוסקופיה בתהודה מגנטית להערכת אנרגטיות שריר הלב. ביופסיות מחדר שמאל (מלבבות עם היצרות אאורטלית וללא עומס לחץ) נבדקו לפעילות CK כולל, איזופורמים של האנזים, פעילות האנזים citrate synthase וקריאטין כולל. מרחקי דיפוזיה מיטוכונדריה-סרקומר חושבו באמצעות סריקות block-face סדרתיות במיקרוסקופ אלקטרוני.

בהיעדר כשל לבבי, שטף CK היה נמוך יותר בהינתן היצרות אאורטלית (נמוך ב-32%, P=0.04), מונע בעיקר ע"י הפחתה ב-phosphocreatine/ATP (הפחתה של 17%, P<0.001), ללא שינוי בקבוע האנרגיה (Kt) של CKי(P=0.46). למרות ששטף ה-CK היה הנמוך ביותר בקבוצה עם היצרות אאורטלית חמורה ו-EF מופחת, לא נמצא הבדל מובהק לעומת הקבוצה עם היצרות אאורטלית חמורה ו-EF שמור (P>0.99). יחד עם הירידה בשטף ה-CK, נמצא שפעילויות CK כולל, citrate synthase ואיזופורים של CK – כולם היו נמוכים יותר (P<0.02 עבור כל האנליזות). מרחקי דיפוזית מיטוכונדריה-סרקומר חציוניים תאמו היטב לפעילות CK כולל (r=0.86, P=0.003).

החוקרים מצאו כי קיבולת CK מופחתת בהיצרות אאורטלית חמורה, עם ערכים חציוניים נמוכים יותר במטופלים בעלי כשל סיסטולי, דבר אשר תואם לירידה במלאי אספקת האנרגיה. למרות זאת, מדידות שטף CK במנוחה ע"י ספקטרוסקופיה בתהודה מגנטית in vivo, מרמזות כי אספקת ATP מופחתת בשלב מוקדם יותר, כאשר ההיצרות האאורטלית בינונית בחומרתה ותפקוד חדר שמאל שמור.

ממצאים אלה מראים כי ליקוי אנרגטי משמעותי קיים כבר בהיצרות אאורטלית בינונית, ומרמזים כי ייתכן שירידה בשטף CK איננה גורם הכרחי בפני עצמו להתקדמות לכשל לבבי סיסטולי. עם זאת, כיוון שהדרישה ל-ATP גוברת ככל שההיצרות האאורטלית מוחמרת, הירידה בשטף CK יכולה להגביר את הרגישות להתפתחות כשל סיסטולי. בהתאם לכך, הגברת קיבולת ושטף CK יכולה להיות אסטרטגיה טיפולית לצורך מניעה וטיפול בכשל סיסטולי בהיצרות אאורטלית.

מקור:

Mark A. Peterzan et. al (2020), Circulation

נושאים קשורים:  היצרות אאורטלית חמורה,  תפקוד סיסטולי,  אנרגטיות לבבית,  קריאטין קינאז,  מחקרים
תגובות