שברים בארובת העין 24.03.2021

מאפייני שברים ברצפת ארובת העין בארה"ב

ההיארעות, המאפיינים והנטל הכלכלי של שברי רצפת ארובת העין בארה"ב

מטרת החוקרים היתה לבחון את ההיארעות, המאפיינים והנטל הכלכלי של שברי רצפת ארובת העין בארצות הברית. לשם כך עיצבו מחקר אורך רטרוספקטיבי של NEDSי(Nationwide Emergency Department Sample), שכלל חולים מהמחלקות לרפואה דחופה.

החוקרים השתמשו ב-NEDS, שהינו מדגם מייצג של כל המחלקות לרפואה דחופה בבתי חולים בארה"ב, על מנת לזהות ולאפיין את כל הביקורים במיון עם אבחנה ראשונית של שבר ברצפת הארובה, בין השנים 2006-2017. הם ערכו רגרסיה לינארית על מנת להעריך את המגמות בהיארעות השנתית ובחיובים הכספיים במיון, בהתאמה לאינפלציה. כמו כן, השתמשו ברגרסיה לוגיסטית להערכה של משתנים הקשורים לאשפוז. התוצאים העיקריים היו היארעות השברים, מנגנוני הפציעה, המאפיינים הדמוגרפיים, המאפיינים הקליניים, הנטייה לשברים והנטל הכלכלי.

החוקרים מצאו כי בין השנים 2006-2017, כמות הביקורים המשוערת במיון בארה"ב עם אבחנה ראשונית של שבר ברצפת הארובה, עמדה על 350,379. הם דיווחו כי ההיארעות עלתה ב-47% במהלך תקופת המחקר (P <0.001) - מ-7.7 (רווח בר-סמך 95%: 6.9-8.5) ל-11.3 (רווח בר-סמך 95%: 10.0-12.6), לכל 100,000 אנשים.

עוד דיווחו כי רוב המטופלים היו גברים (67%), בגילאי 21 עד 44 (46%), וממשקי בית בעלי הכנסה נמוכה (32%). הם מצאו כי הגורם השכיח ביותר לשבר היה תקיפה (43%), שהיתה השכיחה ביותר בקרב צעירים (65%) ועלתה במתינות לאורך הזמן (מ-3.5 ל-4.5 ל-100,000 איש, P = 0.02). זאת ועוד, נמצא כי הסיבה השנייה בשכיחותה היתה נפילות (26%), כאשר זו היתה שכיחה ביותר בקרב חולים בני 65 או יותר (86%), והכפילה עצמה לאורך המחקר (מ-1.6 ל-3.5 ל-100,000 איש, P <0.001).

החוקרים דיווחו כי שיעור האשפוזים היה 14%, כאשר אשפוז היה סביר יותר בחולים בני 65 ומעלה (יחס סיכויים של 2.21, רווח בר-סמך 95%: 1.99-2.46, P <0.001) ובמקרה של נפילה (יחס סיכויים של 1.54, רווח בר-סמך 95%: 1.27-1.86, P <0.001). לבסוף, נמצא כי סך החיובים במיון המתוקננים לאינפלציה במהלך תקופת המחקר, עלו על שני מיליארד דולר, כאשר המחיר הממוצע לביקור גדל בכ-48% (P <0.001)- מ-5,881 דולרים (רווח בר-סמך 95%: 5,499-6,263) ל-8,728 דולרים (רווח בר-סמך 95%: 8,074-9,382).

החוקרים הגיעו למסקנה כי שברים ברצפת ארובת העין הופכים לפציעה שכיחה יותר ויותר בארצות הברית. הם סבורים כי אסטרטגיות מניעה, שמטרתן להפחית את כמות התקיפות והנפילות, הן קריטיות להפחתת הנטל של שברים ברצפת הארובה על מערכת הבריאות.

מקור:

Iftikhar, M. et al. Ophthalmology 2021; 128(3); 463-470. https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2020.06.065

נושאים קשורים:  מחקרים,  שבר ברצפת ארובת העין,  נטל כלכלי
תגובות