חשיפה קרינתית 24.03.2021

איזו חשיפה קרינתית מקושרת לתחלואה לבבית?

מחקר שפורסם ב-Jama Oncology מצא כי הקרנה של ה-LAD קשורה לתחלואה לבבית ולתמותה במטופלים שעוברים הקרנה לבית החזה בעקבות סרטן ריאה

הקרנות מחישות התפתחות של מחלת לב כלילית (Coronary Heart Disease-CHD), אך טרם נחקר מה מינון הקרינה הקריטית לפגיעה בתתי-מבנים בתוך הלב, במהלך טיפול קרינתי לסרטן ריאות.

מטרת המחקר היתה לבחון את השפעת מאפייני של הטיפול הקרינתי בסרטן ריאה מקומי מתקדם (NSCLC) על תתי מבנים בלב המקושרים לאירועים לבביים חמורים (Major Adverse Cardiac Events-MACE) ועל תמותה מכל סיבה.

לשם כך בוצע מחקר עוקבה רטרוספקטיבי בעזרת ניתוח תיקים של 701 מטופלים עם NSCLC מקומי מתקדם אשר טופלו בהקרנות לבית החזה בבתי חולים הקשורים לאוניברסיטת הרווארד בין התאריכים 1 לדצמבר 2003 ועד 27 לינואר 2014.

ניתוח הנתונים בוצע בתאריכים 12 לינואר 2019 ועד 22 ביולי 2020. מידע על תתי המבנים הלבבים שהושפעו הוזן ידנית. פרמטרים הקשורים למינון הטיפול הקרינתי (ממוצע, מינון מקסימלי, נפח [V, אחוזים], מנה ביחידות Gray [Gy] בפערים של 5-Gy), חושבו. ROC וניתוח נקודת חיתוך להערכת MACE (הכולל: תעוקת חזה בלתי יציבה, אשפוז בעקבות אי ספיקת לב, ביקור דחוף במיון, MI, צורך ברהוסקולרזציה כלילית ומוות לבבי) בוצעו. רגרסיות על שם Fine and Gray תוקננו עבור מטופלים עם מחלת לב כלילית ומאפיינים פרוגנסטים נוספים. התוצאים שנבדקו היו MACE ותמותה מכל סיבה.

מתוך 701 מטופלים בניתוח הנתונים, 356 היו גברים (50.8%). ממוצע גילים של 65 שנים (טווח בין רבעוני של 57-73 שנים). נקודת החיתוך האופטימלית בין תת-מבנה בלב לבין מינון הטיפול הקרינתי ( ערך C-index הגבוה ביותר) היו עורק ה-LAD במינון V15 Gy של 10% או יותר (0.64), עורק ה-Left Circumflex במינון V15 Gy של 14% ויותר (0.64), חדר שמאל במינון V15 של 1% ויותר (0.64) וממוצע הקרנה כללית של העורקים הכליליים במינון של 7 Gy (0.62).

תוצאות המחקר הדגימו שבתקנון ערכי הבסיס של מצב CHD וגורמים פרוגנוסטים נוספים - הקרנה של עורק ה-LAD במינון V15 Gy של 10% או יותר נמצאה קשורה לסיכון מוגבר של MACE (יחס סיכונים מתוקנן של 13.9; רווח בר-סמך של 95%, 1.23-157.21; p=0.03) ולסיכון תמותה מכל סיבה (יחס סיכונים מתוקנן של 1.58; רווח בר-סמך של 95%, 1.09-2.29; p=0.02).

בקרב מטופלים ללא CHD נמצא קשר בין הקרנות לבין אירועי MACE בשנה לאחר הטיפול. נראתה עליה בסיכון בהקרנה של עורק ה-LAD במינון V15 Gy של 10% או יותר (4.9% לעומת 0%), בהקרנה של עורק ה-Left Circumflex במינון V15 Gy של 14% ויותר (5.2% לעומת 0.7%), בהקרנה של חדר שמאל במינון V15 של 1% ויותר (5% לעומת 0.4%), ובהקרנה כללית ממוצעת של העורקים הכליליים במינון של 7 Gy (4.8% לעומת 0%) - כולם ברמת מובהקות של p<0.001. לחולים עם רקע של CHD רק הקרנה של חדר שמאל במינון V15 של 1% ויותר העלה סיכון לMACE בשנה שלאחר הטיפול (8.4% לעומת 4.1%, p=0.046).

בקרב מטופלים ללא רקע של CHD נצפתה עלייה בסיכון לתמותה מכל סיבה בטווח של שנתיים לאחר ההקרנה של עורק ה-LAD במינון V15 Gy של 10% או יותר (51.2% לעומת 42.2%, p=0.009) ולאחר הקרנה כללית ממוצעת של העורקים הכליליים במינון של 7 Gy (53.2% לעומת 40%, p=0.01).

מסקנת החוקרים היתה שהגבלות מינון קרינה אופטימלי ללב תלוי אם יש למטופל רקע של מחלת לב כלילית. עם זאת, הקרנה של עורק ה-LAD במינון של V15 Gy בריכוז של 10% או יותר נמצא כגורם מנבא עצמאי לאירוע לבבי חמור ולתמותה מכל סיבה, בייחוד במטופלים עם רקע של CHD. הקרנה של חדר שמאל במינון V15 Gy בריכוז של 1% או יותר הראה סיכון מוגבר לMACE במטופלים עם רקע של CHD.

הגבלות מינון אלו ראויות לעוד תשומת לב במחקרים עתידיים על מנת לשפר את ריבוד הסיכונים הלבביים, ואסטרטגיות הפחתת סיכונים בהקרנה של בית החזה.

מקור:

Atkins KM, et al. (2021) “Association of Left Anterior Descending Coronary Artery Radiation Dose With Major Adverse Cardiac Events and Mortality in Patients With Non–Small Cell Lung Cancer”. JAMA Oncol. Feb. 2021; Vol. 7, Issue 2, p.206–219. doi:10.1001/jamaoncol.2020.6332

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן ריאות,  מחלת לב כלילית,  אונקולוגיה קרינתית,  רפואה גרעינית
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות