סרטן מעי גס 31.03.2021

מעכבי ACE והשפעתם על שרידות חולי סרטן מעי גס גרורתי

המחקר בחן האם טיפול במעכבי ACE משפיע על שיעור השרידות או על הביולוגיה של הגידול במטופלים עם גרורות סרטן מעי גס בכבד

במחקרים שונים עלתה הסברה כי מעכבי ACE הם בעלי השפעה על שיעורי שרידות במטופלים עם סרטנים מסוגים שונים. מטרת המחקר, שתוצאותיו פורסמו בכתב העת Journal of Gastrointestinal Cancer, היתה להעריך את ההשפעה של מעכבי ACE (ACEi) על התוצאים במטופלים אשר עברו כריתה של הכבד בשל גרורות סרטן מעי גס. המטרה המשנית של המחקר היתה לקבוע האם מעכבי ACE משפיעים על ממצאים היסטופתולוגיים של גרורות סרטן מעי גס בכבד.

במחקר השתתפו מטופלים שעברו כריתת כבד בשל גרורות מהמעי הגס בתקופה של 13 שנים. המטופלים זוהו מתוך מאגר נתונים. נאסף מידע ספציפי על כל מטופל: דמוגרפיה, טיפול ראשוני בגידול, מידע כירורגיה, היסטופתולוגיה, אנליזה ותוצא קליני.

במחקר השתתפו 586 מטופלים שעברו כריתת כבד בשל גרורות סרטן מעי גס, מתוכם 100 נטלו בתקופה זו מעכבי ACE. זמן המעקב החציוני היה 23 חודשים (טווח של 12 עד 96 חודשים). במהלך תקופת המעקב, בקרב 267 היתה חזרה של המחלה ו-131 נפטרו.

מנבאים בלתי תלויים של שרידות ללא מחלה שנמצאו באנליזה רב משתנית הם: התייצגות סינכרונית, טיפול כימותרפי נאו אדג'ובנטי, כריתת כבד מאג'ורית, גודל הגידול ומספר הגידולים, מידת הסטאטוזיס הכבדי, כריתת RO ונוכחות של פלישה פרי-נוירולית.

שרידות מופחתת היתה באסוציאציה עם טיפול ניאו-אדג'ובנטי, כריתת כבד מאג'ורית, נוכחות של מספר גרורית, פלישה פרי נוירלית ושוליים חיוביים בכריתה.

מעכבי ACE לא השפיעו על השרידות הכוללת או על התייצגות היסטולוגית.

מסקנת החוקרים היתה שמעכבי ACE לא משפיעים על שיעור השרידות או הביולוגיה של הגידול במטופלים עם גרורות סרטן מעי גס בכבד.

מקור:

Sanyal, S., Alabraba, E., Ibrahim, H. et al. ACE Inhibitor Therapy Does Not Influence the Survival Outcomes of Patients with Colorectal Liver Metastases Following Liver Resection. J Gastrointest Canc 52, 106–112 (2021). https://doi.org/10.1007/s12029-019-00350-6

נושאים קשורים:  מחקרים,  מעכבי ACE,  סרטן מעי גס,  גרורות כבדיות
תגובות