מפגש 3 חוגים עם התמחות על בילדים: עור, גסטרו וראומטולוגיה

תאריך פרסום הארוע: 02.04.2017, 17:42
מיקום: יפורסם בהמשך
מועד התחלה: 29 ביוני 2017, 09:00
מועד סיום: 29 ביוני 2017, 10:00

triple