בי"ח "מאיר", כפר-סבא

בי"ח "מאיר", כפר-סבא
היחידה לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית, בי"ח "מאיר", כפר-סבא

סינוף אקדמי: הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל-אביב

צוות:
מומחים: פרופ' ארנון גולדברג, מנהל היחידה
דר' רונית קונפינו-כהן, רופאה בכירה

הכרה בהתמחות: קיימת

טלפון מזכירות: 09-7472718 פקס: 09-7472362
דואר אלקטרוני: פרופ' גולדברג: arnong@clalit.org.il , דר' קונפינו-כהן: ronitco@clalit.org.il

ביחידה מתקיימת פעילות מרפאתית מחקרית ענפה.
תחומי ענין ומחקר:
1) אלרגיה לארסי דבורניים
2) אלרגיה לתרופות
3) מאסטוציטוזיס סיסטמית
4) אורטיקריה כרונית

היחידה עובדת בשיתוף פעולה עם המעבדה לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית שבבי"ח "מאיר" – בניהולו של פר' יוסי מקורי, דקאן הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת ת"א ומנהל מחלקה פנימית ב'.

תחומי המחקר העיקריים במעבדה לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית: תאי פיטום במצבי מחלה שונים ובבריאות בנוסף לכך זכתה המעבדה למוניטין בינ"ל עקב המחקר המתנהל בה והמתמקד בחקר תאי ומולקולרי של הדלקת האלרגית ושל תהליכים טרשתיים.

Pathogenesis of allergic inflammation
Mast cell-T cell interaction
Inflammatory markers in atherosclerotic cardiovascular diseases

במעבדה 3 עובדות מחקר:
ד"ר אירית שפלר
פזית סלמון
תמר רשף
בנוסף לכך רופאים וסטודנטים לצורך ביצוע עבודות מחקר

טלפון: 09-7472515
פקס: 09-7471301