הנחיות משרד הבריאות

חוקים של משרד הבריאות בישראל

תשס"ח 2008 חוק מוות מוחי-נשימתי
תשס"ח 2007 תקנות החולה הנוטה למות (ועדות, מסמכים, מאגר מידע ודיווח)
תשס"ו 2005 חוק החולה הנוטה למות
תשנ"ו 1996 חוק זכויות החולה
תשל"ז 1976 תקנות בריאות העם (שמירת רשומות) - ספר הרופאים המרדימים מ-20.12.1981, מינהל רפואה

נהלים של משרד הבריאות בישראל

13.12.2009 טיפול בפצוע הסובל מדימום מסיבי, מינהל רפואה
07.06.2009 אימות נתונים טרום ניתוחי, מינהל רפואה
01.02.2009 פעולות המחייבות ביצוע על ידי אחות חדר ניתוח, מינהל הסיעוד
01.07.2007 נוהלי בטיחות קרינה למפעילי מכשירי רנטגן בחדר ניתוח, היחידה הארצית לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינה
31.07.2006 מניעת התלקחות השדה הניתוחי בחדרי ניתוח, מינהל רפואה
01.08.2005 הנחיות לסדציה והרדמה כללית ברפואת שיניים, האגף לבריאות השן
24.11.2004 נהלים למניעת זיהומים בחדרי ניתוח - הוספה לפרק המתייחס לרחיצת ידיים על ידי הצוות המנתח, מינהל רפואה
11.07.2004 ניתוח לתיקון שבר עצם הירך אצל קשיש ללא הסכמת המטופל, מינהל רפואה
30.05.2004 נהלים למניעת זיהומים בחדרי ניתוח - תוספת לרשימת חומרי חיטוי לשימוש ברחיצת ידיים על ידי הצוות המנתח, מינהל רפואה
13.05.2003 סדציה בילדים ע"י רופא שאינו מרדים, מינהל רפואה
27.10.2002 הרדמה כללית לצורך טיפול שיניים, מינהל רפואה
08.05.2001 נהלים למניעת זיהומים בחדרי ניתוח, מינהל רפואה
12.04.1999 השגחה וטיפול לאחר הרדמה - הנחיות, מינהל רפואה
27.11.1995 הנחיות לניטור בסיסי של חולה במהלך הרדמה וציוד רפואי חיוני בעמדת-הרדמה ובחדרי ניתוח
12.10.1986 איסור כניסת זרים לחדרי הניתוח, מינהל רפואה
22.06.1986 שימוש בנוטרי חמצן, מינהל רפואה
01.03.1985 המלצות בדבר: א. שינוי שיטת הכנת חולה לניתוח נקי (גילוח), ב. שימוש בחומרים אנטיביוטיים בפרופילקסיס, מינהל רפואה
06.11.1983 תקנות בריאות העם -הודעה על אי התאוששות לאחר הרדמה, מינהל רפואה