הרדמה כללית

הרדמה המביאה לחוסר הכרה כללי, חוסר יכולת לחוש כאב ולשמוע ולזכור דבר, והעדר יכולת לשמירת נתיב אויר באופן עצמאי.