הרדמה לאוכלוסיה בוגרת

האוכלוסייה המבוגרת עוברת שינויים פיזיולוגיים רבים עם הגיל, אשר משפיעים על תגובת הגוף להרדמה. הידע והמיומנות של הרופא המרדים הכרחיים להצלחת ניתוח בבני ה-70 ומעלה. ניתן לסייע בטיפול בבן משפחה מבוגר ע"י עדכון הרופא המרדים בכל התרופות, כולל אספירין שהמנותח המבוגר נוטל, במצבו ההכרתי וביכולתו הפיסית, וכן להמציא את רשימת הבדיקות והטיפולים שעבר – גם אם הם ללא קשר ישיר לסיבת הניתוח.