הרדמת מבוגרים

ההרדמה מהווה חלק הכרחי מן הניתוח שלך. במהלך הניתוח מאפשרת לך ההרדמה לא לסבול כאב. כל טיפול בהרדמה דורש מקצועיות ומיומנות רבה הכוללים מעקב (מוניטורי) רציף אחרי תפקודן של המערכות הראשיות בגוף. כאשר נעשים שינוים בגופך במהלך הניתוח, אחראי הרופא המרדים לשנות בהתאם את מינון וסוג תרופות ההרדמה הניתנות לך על מנת לדאוג לשלומך ונוחיותך. ישנם מספר סוגים של טיפולי הרדמה.

הטיפול עבורך יקבע על פי מספר קריטריונים: מצבך הפיזי, סוג הניתוח ותגובתך לתרופות שונות. לכן, נודעת חשיבות רבה למעורבותך בהכנות להרדמה ולשיתוף הפעולה שלך עם הרופא המרדים המאפשר לך לעבור את הניתוח בבטחה.