חברי הועד

יו"ר: דרנגר בנימין, פרופ' drenger@cc.huji.ac.il

מזכיר: איזקסון אלכס, ד"ר izakson_alex@yahoo.com

גזבר: נחתומי אורית, ד"ר orit.nahtomi@sheba.health.gov.il

חברים:
גוזל יעקב, פרופ' gozaly@szmc.org.il
גורמן גבריאל, פרופ' gurman@bgu.ac.il
גינוסר יהודה, פרופ' yginosar@netvision.net.il
וינגר קרוליין, ד"ר carolynfspencer@gmail.com
לביא אמיר, ד"ר amirlavy@hotmail.com
מטות עידית, פרופ' iditm@tlvmc.gov.il
שמחי אליהו, ד"ר Elis3@clalit.org.il
פיזוב ראובן, פרופ' pizov_reuven@clalit.org.il

ועדת ביקורת:
סידי אבנר, פרופ' asidi@anest.ufl.edu
גרונפלד אדריאן, ד"ר adriang@012.net.il

יו"ר חוג כאב: דוידסון אלעד, ד"ר edithba@clalit.org.il

יו"ר חוג ילדים: מוסטפא סמרי, ד"ר Mostafa.somri@b-zion.org.il

יו"ר חוג לב: לנדסברג גיורא, פרופ' gio@cc.huji.ac.il

יו"ר חוג מיילדות: יוסקוביץ' אלכסנדר ד"ר aioscovich@gmail.com

יו"ר חוג נוירו/טראומה: זלוטניק אלכסנדר, פרופ' zlotnika@bgu.ac.il