על חשיבות ההרדמה

על חשיבות ההרדמה

אנשים רבים הנמצאים לפני ניתוח מקדישים מחשבה רבה לתהליך הכירורגי עצמו, ואילו להרדמה, החשובה לא פחות להצלחת הניתוח, מוקדשת תשומת לב מועטה בלבד.

מטרת האתר היא להסביר את מהות תהליך ההרדמה וחשיבותו ואת חיוניות שיתוף הפעולה עם הרופא המרדים לפני הניתוח.

סיכונים אפשריים בהרדמה, פרופ' עזריאל פרל

הרדמה אפידורלית, דר' אלכס יוסקוביץ

הרדמה- מפגש טרום הרדמתי, פרופ' עידית מטות

הרדמת ילדים, דר' יעקב כץ