תבחיני אסתמה

תבחיני אסתמה
אסתמה היא מחלה אלרגית וכיוון שכך במרבית המרפאות לאלרגיה מבוצעות גם בדיקות תפקודי ריאה לשם אבחון או מעקב אחר מחלת האסתמה.
בבדיקת תפקודי הריאה הרגילה מתבקש הנבדק לנשוף בכל כוחו לתוך פיה המחוברת למחשב המודד את מהירות הזרימה ואת הנפח היוצא מהריאות.
בחולים שבהם קיימת חסימה של דרכי הנשימה כמו למשל באסתמה הזרימה תהיה איטית יותר והדבר יבוא לידי ביטוי בתפקודי ריאה נמוכים יותר מהצפוי.
בחולים אסמתיים, מתן של משאף המרחיב את דרכי הנשימה יגרום לשיפור בחסימה ולכן מקובל לבצע תפקודי ריאה חוזרים לאחר טיפול במשאף על מנת לבחון עד כמה השתפרה זרימת האוויר.

בקרב רבים מהחולים האסתמה האלרגית מתבטאת רק באופן התקפי ולא באופן קבוע. הדרך לגלות אז את אותה אסתמה סמויה היא על ידי ניסיון להוכיח קיומה של רגישות יתר של דרכי הנשימה .
רגישות יתר זו תתבטא בהצרות של דרכי הנשימה לאחר ביצוע תגר כלשהוא הגורם באותם חולים לירידה חדה בתפקוד הרייאתי תוך כדי הבדיקה.
תבחיני תגר אלו מבוצעים על ידי חומרים במגרים את דרכי הנשימה כמו "מטכולין" או "אדנוזין" ולעיתים גם על ידי ביצוע מאמץ כמו ריצה על הליכון.