מחקרים 17.05.2015

מטה-אנליזה: סיבולת לב ריאה גבוהה מפחיתה את שיעורי התמותה מסרטן

סקירה ספרותית ומטה-אנליזה בוצעו על מנת לכמת את הקשר בין סיבולת לב-ריאה (cardiorespiratory fitness) לבין תמותה כתוצאה מסרטן. שני חוקרים סקרו באופן בלתי תלוי את מאגר המידע PubMed אחר מאמרים שפורסמו עד אוגוסט 2013

הניתוח הסופי כלל שישה מאמרים שהקיפו כ- 70,000 מטופלים.

נמצא כי רמות בינוניות וגבוהות של סיבולת לב ריאה מפחיתות באופן ניכר את שיעורי התמותה הכוללת כתוצאה מסרטן, בהשוואה לסיבולת לב-ריאה נמוכה.

רקע 
מחקרים אפידמיולוגיים דיווחו כי סיבולת לב-ריאה (cardiorespiratory fitness) קשורה בקשר הפוך לתמותה מסרטן. עם זאת, לא קיים סיכום כמותי (quantitative) המקשר בין שני הגורמים.

שיטות
בוצעו סקירה ספרותית ומטה-אנליזה לפי עקרונות PRISMAי (preferred reporting items for sytematic reviews and meta-analyses), אחר פרסומים שבדקו את הקשר בין סיבולת לב-ריאה לבין תמותה כוללת מסרטן.

המחקרים אותרו בעזרת חיפוש ב- PubMed עד לתאריך אוגוסט 2013 ועל ידי סקירת הרשימות הביבליוגרפיות של המאמרים הרלוונטיים. ניתוח המידע נעשה על ידי שני חוקרים שפעלו באופן בלתי תלוי, והערכות הסיכון בוצעו בעזרת מודלים של השפעות אקראיות (random-effects models).

תוצאות
6 מחקרים פרוספקטיביים שהקיפו 71,654 מטופלים ו- 2,002 מקרי תמותה מסרטן נכללו בניתוח הסופי. חציון זמן המעקב היה 16.4 שנים.

סיבולת לב ריאה הראתה קשר הפוך חזק עם תמותה כוללת מסרטן. בהשוואה למטופלים עם סיבולת נמוכה, מטופלים עם סיבולת בינונית או גבוהה הראו ירידה מובהקת בסיכון לתמותה מסרטן (סיכון יחסי [relative risk, RR] י0.80, 95% רווח סמך 0.67-0.97 לסיבולת בינונית, ו- 0.55, 0.47-0.65 לסיבולת גבוהה).
תוצאות דומות נצפו במחקרים אשר ביצעו תקנון לרמות שומן (adiposity) ובמחקרים אשר לא ביצעו תקנון כזה.

מסקנות
עלייה בסיבולת לב-ריאה מהווה גורם מנבא חזק לתמותה כוללת מסרטן, ללא קשר למידת ההשמנה.

Cardiorespiratory fitness as predictor of cancer mortality: a systematic review and meta-analysis

נושאים קשורים:  מחקרים,  סיבולת לב-ריאה,  cardiorespiratory fitness,  תמותה
תגובות