מחקרים עדכניים הראו כי גורמי סיכון מטבוליים כגון השמנת יתר, סוכרת, יתר לחץ דם ויתר שומנים בדם, וכן מצבור של גורמי סיכון אלו לכדי תסמונת מטבולית עשויים להיות קשורים לפתו-פיסיולוגיה של דלקת מפרקים ניוונית (osteoarthritis - OA) של הברך. מחקר זה בחן את השפעתם של גורמים אלו על ההתקדמות הרדיוגרפית של OA בברך על ידי מדידה שנתית של היצרות חלל המפרק (joint space narrowing - JSN) בין עצם הירך לעצם השוקה (tibiofemoral), בצד המדיאלי.

לזרוע האינבו (placebo) של מחקר SEKOIA גויסו 559 מבוגרים שגילם למעלה מ- 50 אשר סובלים מ- OA בברך. בנקודת ההתחלה נבחנה נוכחות סוכרת, יתר לחץ דם ויתר שומנים בדם וחושב מדד מסת הגוף (BMI). תסמונת מטבולית הוגדרה כנוכחות של שלושה גורמי סיכון מטבוליים לפחות. המרווח המינימלי בין עצם השוקה לעצם הירך נמדד לפי צילומים בקו הבסיס ולאחר מכן אחת לשנה במשך עד שלוש שנים.

גיל המטופלים הממוצע היה 63 ו- 392 מבין 559 המשתתפים היו נשים. 44% היו עם השמנת יתר, 6.6% היו חולי סוכרת, 45% היו עם יתר לחץ דם, 27.5% עם יתר שומנים בדם ו- 13.5% עם תסמונת מטבולית.
הממוצע השנתי של JSN היה גבוה יותר אצל מטופלים עם סוכרת סוג 2 בהשוואה למטופלים שאינם סוכרתיים (0.26 לעומת 0.14 מילימטרים). מובהקותו של קשר זה נשמרה גם לאחר התאמה עבור מין, גיל, BMI, יתר לחץ דם ויתר שומנים בדם.
בניתוח משני נמצא כי סוכרת סוג 2 מהווה גורם מנבא מובהק ל- JSN בקרב גברים, אך לא בקרב נשים. גורמי הסיכון המטבוליים האחרים, כמו גם תסמונת מטבולית, לא נמצאו קשורים ל- JSN.

סוכרת סוג 2 נמצאה במחקר זה כגורם מנבא להצרה בחלל המפרק בקרב גברים עם OA מבוססת בברך. לא נמצאו קשרים בין תסמונת מטבולית וגורמי סיכון מטבוליים אחרים לבין התקדמות רדיוגרפית של OA.

מקור:

Eymard, C. Parsons, M.H. Edwards, F. Petit-Dop, J.-Y. Reginster, O. Bruyère, P. Richette, C. Cooper, X. Chevalier
Diabetes is a risk factor for knee osteoarthritis progression
Osteoarthritis and Cartilage, June 2015Volume 23, Issue 6, Pages 851–859

לינק:

http://www.oarsijournal.com/article/S1063-4584(15)00026-6/abstract

ערכה: נילי טלבי

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת מפרקים ניוונית של הברך,  דלקת מפרקים ניוונית,  osteoarthritis,  השמנת יתר,  סוכרת,  סוכרת סוג 2,  יתר לחץ דם,  דיסליפידמיה,  תסמונת מטבולית,  גורמי סיכון מטבוליים,  היצרות חלל המפרק,  joint space narrowing,  SEKOIA trial,  התקדמות רדיוגרפית