עישון 26.07.2015

מחקר: עישון מעלה סיכון להפרעות פסיכוטיות

מסקירה שיטתית רחבה ומטה אנליזה עולה כי עישון עלול לגרום להפרעות פסיכוטיות וכן להקדים את הופעתן

עישון שכיח ביותר בקרב הלוקים בהפרעות פסיכוטיות, נהוג לחשוב שהעישון מסייע לחולים להתמודד עם סבלם ומהווה סוג של "טיפול עצמי".
צוות חוקרים בריטיים יזם סקירה שיטתית ומטה אנליזה על מנת לבחון מספר השערות חדשות בנוגע לקשר שבין עישון לפסיכוזה:
ראשית החוקרים ביקשו לבדוק באמצעות סקירה של מחקרי מקרי ביקורת ומחקרים פרוספקטיביים האם עישון יומיומי מעלה סיכון להפרעות פסיכוטיות. שנית, האם נכונה ההשערה שעישון קשור להופעה מוקדמת יותר של הפרעות פסיכוטיות ולבסוף האם גיל מוקדם יותר של התחלת עישון הינו גורם סיכון עצמאי להפרעות פסיכוטיות. במקביל בדקו החוקרים את שיעור ההמצאות של עישון בקרב חולים עם אפיזודה פסיכוטית ראשונה.

לצורך סקירת ספרות ומטה אנליזה נסרקו מאגרי מידע מובילים ונבחרו מחקרים תצפיתיים בהם דווחו שיעורי עישון בקרב נחקרים בעלי הפרעות פסיכוטיות, בהשוואה לקבוצות ביקורת. בניתוח הנתונים נאמד הפער המשוקלל הממוצע בגיל הופעת הפסיכוזה ובגיל תחילת העישון. עבור תוצאות קטגוריות חושבו יחסי סיכויים ממחקרי חתך, ויחסי סיכון ממחקרים פרוספקטיביים.

מתוך 3,717 ציטוטים שנאספו, 61 מחקרים עם 72 מדגמים עמדו בתנאי ההכללה.
המדגם הכולל הקיף 14,555 נחקרים מעשנים ו-273,162 נחקרים שאינם מעשנים.
שכיחות העישון בקרב מטופלים עם מאורע פסיכוטי ראשון היה 0.57, ( 95% רווח-סמך 0.52-0.62, P< 0.0001). במחקרי מקרה-ביקורת, יחס הסיכויים הכללי עבור המאורע הפסיכוטי הראשון בקרב מעשנים לעומת לא-מעשנים היה 3.22 (95% רווח סמך 1.63-6.33) עם ראיות מסוימות להטיית תוצאות מבחן אגר Egger's Test: p=0.018, מבחן בג Begg's Test: p=0.007.
במחקרים פרוספקטיביים סיכון יחסי כולל של הופעת הפרעה פסיכוטית חדשה בקרב מעשנים יומיומיים לעומת נחקרים שאינם מעשנים היה 2.18 (95% רווח סמך 1.23-3.85).
נחקרים המעשנים מדי יום פיתחו הפרעות פסיכוטיות כשנה מוקדם יותר מאלה שאינם מעשנים (ממוצע משוקלל 1.04 שנים (95% רווח סמך 0.26-1.82)).
נחקרים שאובחנו כלוקים בהפרעות פסיכוטיות התחילו לעשן בגיל צעיר יותר אך באופן לא משמעותי בהשוואה לקבוצת הביקורת הבריאה.

על סמך תוצאות הסקירה והמטה אנליזה מסיקים החוקרים כי עישון מעלה סיכון להפרעות פסיכוטיות וכן כי קיים קשר בין עישון להופעה מוקדמת יותר של הפרעות פסיכוטיות. הממצאים דורשים, לדעת החוקרים, מחקרי המשך ממוקדים.

מקור:

Does tobacco use cause psychosis? Systematic review and meta-analysis
Gurillo, Pedro et al. The Lancet Psychiatry

לינק:

http://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(15)00152-2/abstract

ערך: דר' צבי שליטנר

נושאים קשורים:  עישון,  הפרעה פסיכוטית,  פסיכיאטריה,  מטה אנליזה,  סקירה שיטתית,  מחקרים
תגובות