מחקרים 01.09.2015

טיפול פסיכותרפי מרחוק יעיל כמו פסיכותרפיה פרונטלית

מחקר אקראי ומבוקר מצא כי פסיכותרפיה באמצעות שיחת וידאו יעילה לא פחות מפסיכותרפיה ישירה בטיפול בדכאון מג'ורי במבוגרים

טיפול פסיכותרפי מבוסס ראיות אינו נגיש למטופלים רבים הסובלים מדכאון מג'ורי, כל שכן כאשר מדובר בקשישים או אנשים עם מוגבלויות. לרפואה מרחוק (טלה-רפואה) יכולת להנגיש את הטיפול הפסיכותרפי ולתת פתרונות יעילים לקשיי ניידות, מרחק גאוגרפי ודעות קדומות הנלוות לתחלואה נפשית. קבוצת חוקרים מארה"ב ביקשה לבסס את ההנחה כי טיפול בהפעלה התנהגותית מרחוק יעיל בדכאון מג'ורי לא פחות מטיפול דומה הניתן בצורתו הקלאסית, פנים אל פנים, בחדר המטפל. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת The Lancet Psychiatry.

למחקר אי נחיתות פתוח, מבוקר ואקראי גויסו משתתפים בני 58 ומעלה, רובם גברים, הסובלים מדכאון מג'ורי על פי הגדרות DSM-IV, ממספר מרכזים רפואיים אמבולטוריים בארה"ב. מטופלים עם הפרעה פסיכוטית פעילה, שטיון, אובדנות והתמכרויות לא נכללו במחקר. המשתתפים הוקצו באקראי לשתי זרועות (1:1), משתתפי קבוצת המחקר קיבלו שמונה טיפולים פסיכותרפיים שהתמקדו בהפעלה התנהגותית באמצעות שיחת וידאו, לעומתם משתתפי קבוצת הביקורת טופלו באופן זהה אך פנים אל פנים בחדר הטיפולים. תוצאת המחקר העיקרית הוגדרה כתגובה מובהקת לטיפול על סמך: אומדן דכאון בקשישים – GDS, ירידה של 50% בתסמינים לאחר שנה על סמך שאלון הדכאון של בק (BDI) או אי עמידה בהגדרות דכאון מג'ורי על פי DSM-IV שנה לאחר תחילת הטיפול. ניתוח הנתונים התבצע באוכלוסיה שהשלימה לכל הפחות ארבעה טיפולים ועברה את כל ההערכות הנדרשות. שולי האי-נחיתות הוגדרו כ 15%.

לצורך המחקר נסקרו 780 מטופלים, מתוכם 241 נכללו במחקרו והוקצו לשתי זרועות – 120 בקבוצת הטיפול מרחוק ו 121 בקבוצת הטיפול הישיר. בניתוח הנתונים מבוסס פרוטוקול נכללו 100 מטופלים מזרוע טלה-רפואה ו 105 מטופלים מזרוע הטיפול הפרונטלי.

לא היה הבדל מובהק בתגובה לטיפול בין הקבוצות על פי GDS (הבדל מוחלט של 2.06%; 90% רווח סמך בין -7.46 ל 11.58), על פי BDI (הבדל מוחלט של 0.88%; 90% רווח סמך בין -10.13 ל 11.89) וכן על פי הערכה מבוססת DSM-IV (הבדל מוחלט של 5.09%; 90% רווח סמך בין -17.3 ל 6.95; P=0.487). שיעור התגובה לטיפול נע בממוצע בין 20 ל 40 אחוז. נתוני הניתוח על בסיס הכוונה לטפל היו דומים, כמו כן לא נרשם הבדל בתגובה לטיפול בנקודות הזמן השונות לאורכו. לא נרשמו ארועים חריגים או תופעות לוואי.

לאור התוצאות החוקרים מסכמים כי טיפול פסיכותרפי מרחוק יעיל לא פחות מהטיפול הפרונטלי הישיר בחדר המטפל, משכך ממליצים החוקרים לעשות שימוש נרחב יותר בטלה-רפואה המתבססת על תשתיות זמינות כמו המחשב האישי,  על מנת להנגיש את הטיפול הפסיכותרפי לאלה הזקוקים לו.

מקור:

Psychotherapy for depression in older veterans via telemedicine: a randomised, open-label, non-inferiority trial  Prof Leonard E Egede, MDcorrespondenceemail, Prof Ron Acierno, PhD, Prof Rebecca G Knapp, PhD, Prof Carl Lejuez, The Lancet Psychiatry

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  פסיכיאטריה,  פסיכותרפיה,  קשישים,  טלה-רפואה
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות