מחקרים 20.09.2015

האם נגיף הוריצלה הוא המחולל של דלקת עורק הרקה?

בשני מחקרי חתך אנטיגן של וריצלה נמצא בכ70% מביופסיות עורק הרקה של חולים עם קליניקה של דלקת עורק הרקה Temporal arteritis)), גם חוקרים מישראל שותפים לגילוי

דלקת עורקים של תאי ענק Temporal arteritis, Giant cell arteritisא (GCA) היא הוסקוליטיס הסיסטמית השכיחה בבני 50 ומעלה. אבחון המחלה נעשה על סמך מכלול סימנים קליניים ונתמך על ידי ממצאי ביופסיה אופיניים של העורק הטמפורלי. עם זאת גם במקרים בהם הקליניקה משכנעת תוצאות הביופסיה לעתים שליליות. על רקע הדברים קבוצת חוקרים בינלאומית גדולה, וביניהם גם חוקרים מ"אסף הרופא" ואוניברסיטת תל אביב, העלו השערה כי נגיף הוריצלה קשור למחלה ויתכן אף מחולל של הוסקוליטיס. המחקר הנוכחי שפורסם בכתב העת JAMA NEUROLOGY מצטרף ומרחיב מחקר קודם שפורסם במאי השנה.

החוקרים ערכו מחקר חתך שבמהלכו נבדקו דגימות של עורקי הרקה שנלקחו מחולים בני 50 ומעלה במהלך 30 השנים האחרונות ב17 מרכזים רפואיים ונשמרו בארכיונים פתולוגיים. בעבודה נכללו דגימות שזוהו כחיוביות ל GCA, שליליות ל GCA לצד דגימות של עורקים טמפורליים תקינים (50 מקטעים מכל עורק). אזורים הסמוכים לאתר זיהוי נגיף הוריצלה (VZV) נצבעו בהמטוקסילין- אאוזין לצורך אפיון תהליכים דלקתיים ואחרים. בנוסף תאים הסמוכים לעצבים המכילים את נגיף הVZV זוהו באמצעות תבחינים אימונוהיסטוכימיים. יעדי המחקר העיקריים היו: זיהוי של אנטיגן הVZV בדגימות, אפיון פיזורו בעורקים ושינויים היסטופתולוגיים באתרים הסמוכים להמצאות הנגיף.

אנטיגן של נגיף הוריצלה נמצא ב45 מ70 ביופסיות של עורק טמפורלי שליליות ל GCA ( 64% ), ומנגד רק ב11 מתוך 49 ביופסיות ביקורת של עורק טמפורלי בריא (22%). (סיכון יחסי 2.86, 95% רווח בר סמך 1.75-5.31, P<0.001). צירוף נתונים מניתוח ממחקר קודם שביצעו אותם החוקרים העלה כי אנטיגן הוריצלה אותר ב68 מ93 דגימות חיוביות ל GCA של עורק טמפורלי (73%), (סיכון יחסי 3.26 , 95% רווח בר סמך 2.03-5.98, P<0.001). גם סבירות המצאות האנטיגן בשכבת האדבנטיציה של העורק הטמפורלי הייתה גבוהה יותר הן בביופסיות חיוביות ל GCAוהן בשליליות, בהשוואה לעורק בריא. (חיוביות ל GCA -יחס סיכויים 2.03, 95% רווח בר סמך 1.52-2.86, P<0.001) ו(שליליות ל GCA - יחס סיכויים 2.43, 95% רווח בר סמך 1.82-3.41, P<0.001). אנגד נגיף הוריצלה נמצא בשכיחות גבוהה גם בתאים הפרינאורליים המבטאים claudin-1 הסמוכים לאגדי העצבים. בדגימה של אחד מ45 נחקרים שנמצאו שליליים ל GCA אך חיוביים לVZV נמצאו שינויים היסטופתולוגיים האופיניים לGCA, וב16 ביופסיות מקרב אותו המדגם נמצאו שינוים דלקתיים בשכבת האדבנטיציה באזורים הסמוכים לאנטיגן נגיף הVZV, ללמד על קשר סיבתי אפשרי בין השניים. בדגימות מעורקים בריאים לא נמצאה עדות לתהליך דלקתי.

החוקרים מסכמים כי אנטיגן נגיף הוריצלה נמצא בכשני שליש מביופסיות עורק הרקה של חולים עם תמונה קלינית אופיינית לדלקת עורק הרקה. משכך החוקרים ממליצים לשקול טיפול אנטיוירלי נגד וריצלה, במיוחד בחולים עם ביופסיות שליליות ל GCA, עם זאת הגישה הטיפולית טרם סוכמה ברמה של המלצות קליניות.

ערך: ד"ר צבי שליטנר

מקור:

Nagel MA, White T, Khmeleva N, et al. Analysis of Varicella-Zoster Virus in Temporal Arteries Biopsy Positive and Negative for Giant Cell Arteritis. JAMA Neurol. Published online September 08, 2015. doi:10.1001/jamaneurol.2015.2101.

נושאים קשורים:  GCA,  TA,  VZV,  דלקת עורק הרקה,  טמופרל ארתריטיס,  פולימיאלגיה ראומטיקה
תגובות