סיפור משפחתי 14.10.2015

סיכון משפחתי לסרטן מעי גס מתמתן עם הגיל

ממחקר עוקבה עולה כי בבני 55 ומעלה עם סיפור משפחתי מדרגה ראשונה הסיכון לסרטן מעי גס מתון עד בלתי מובהק, לממצאים יתכנו השלכות על בדיקות הסקר של אוכלוסיות בסיכון

סיפור משפחתי מדרגה ראשונה מהווה גורם סיכון כבד משקל להתפתחות סרטן מעי גס וחלחולת, משכך בדיקות הסקר באנשים עם סיפור משפחתי מבוצעות בתכיפות צפופה יותר ומתחילות בגיל צעיר יותר בדרך כלל. חוקרים מפנסילבניה ביקשו לבדוק האם הסיכון המוסף נותר בעינו גם בבני 55 ומעלה שלהם סיפור משפחתי של סרטן מעי גס והיתכן כי הסיכון של אנשים שלא לקו בסרטן מוקדם בחייהם מתמתן עם הגיל, תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת Gastroenterology.

לטובת העבודה החוקרים אספו מידע אודות משתתפי מחקר רחב ומתמשך שעסק בבדיקות סקר לגילוי מוקדם של סרטן מעי גס, ערמונית, ריאות ושחלות שנערך ב 10 מרכזים רפואיים בארה"ב בין 1993 ל 2001. החוקרים גייסו מטופלים בני 55-74 מתוך עוקבת המחקר ובחנו את ההיסטוריה הרפואית המשפחתית של המשתתפים בכניסתם למחקר. המעקב המקסימלי אחר הנחקרים נמשך 13 שנים.

בקרב 144,768 משתתפי המחקר, 14,961 העידו על סיפור משפחתי של סרטן מעי גס (10.3%). מ 2,090 חולים שלקו בסרטן מעי גס ל 273 (13.1%) היה סיפור משפחתי, מקרב 583 מקרי תמותה מהסרטן, ל 71 (13.2%) חולים היו קרובים שלקו בסרטן מעי גס. בניתוח הכללי סיפור משפחתי של סרטן מעי גס נקשר לסיכון גבוה יותר להארעות המחלה (יחס סיכון 1.3, 95% רווח בר סמך 1.10-1.50, P<0.0001) ולשיעורי תמותה גבוהים יותר (יחס סיכון 1.31, 95% רווח בר סמך 1.02 -1.69, P=0.03). בקרב נחקרים עם קרוב משפחה מדרגה ראשונה בודד שחלה בסרטן מעי גס (283) וכן חולים עם שני קרובי משפחה או יותר מדרגה ראשונה (35) נמצא סיכון מוגבר לתחלואת סרטן מעי גס (יחס סיכון 1.23 ו 2.04, בהתאמה). ואולם בקרב נחקרים עם קרוב משפחה בודד שחלה בסרטן מעי גס - הסיכון לא היה תלוי באופן מובהק בגיל גילוי המחלה (יחסי הסיכון לגיל פחות מ 60, 60-70, ומעל 70: 1.27, 1.33 ו 1.14, בהתאמה).

בסיכום ממצאיהם החוקרים קובעים כי תוספת הסיכון באנשים בני 55 ומעלה שלהם קרוב משפחה מדרגה ראשונה יחיד עם סרטן מעי גס היא מתונה עד לא מובהקת ואיננה תלויה בגיל גילוי המחלה אצל קרוב המשפחה. שני קרובי משפחה חולים משקפים סיכון גבוה הרבה יותר. החוקרים ממליצים על חשיבה מחודשת באשר לתכניות סקר אינטנסיביות באנשים מבוגרים עם סיפור משפחתי של קרוב חולה יחיד, עם זאת מדובר בתוספת סיכון של כ 30 אחוזים במידה וקרוב המשפחה חלה בגיל 70 ופחות, לא בטוח שמדובר בסיכון שניתן להתעלם ממנו לחלוטין.

מקור:

Schoen RE et al. Incidence and mortality of colorectal cancer in individuals with a family history of colorectal cancer. Gastroenterology 2015 Aug 5; [e-pub]. (http://dx.doi.org/10.1053/j.gastro.2015.07.055)

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  סיפור משפחתי,  גנטיקה,  סרטן חלחולת,  מחקרים,  סרטן המעי הגס
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות