מחקרים 14.10.2015

שתי סקירות ספרות רחבות מטילות ספק בהמלצות צריכת הסידן הנוכחיות

בעבודה אחת נבדקו מדדי צפיפות עצם ובעבודה השניה הסיכון לשברים, בשתי הסקירות לא נמצא יתרון משמעותי להקפדה על צריכה יומית מינימלית של סידן

רב האיגודים המקצועיים בארץ ובעולם ממליצים על צריכה יומית של 1000-1200 מ"ג סידן בקרב האוכלוסיה המבוגרת. מטרת ההמלצה היא לשפר או לשמר את צפיפות העצם של גברים ונשים החל מגיל המעבר ובכך למנוע שברים האופייניים לאוסטיאופורוזיס.
עם זאת תזונה עשירה בסידן ותוספי סידן טומנים בחובם סיכונים כגון נטיה למחלות לב, כפי שעלה במספר דיווחים לאחרונה, אבנים בכליות, אי סדירות בפעילות מעי ועוד. על רקע הדברים פרופ' מרק בולנד וצוותו מאוניברסיטת אוקלנד בניו זילנד יזמו שתי סקירות ספרות ומטה אנליזות – האחת במטרה לבחון את הקשר בין צריכת סידן לשיפור בצפיפות עצם והשניה את הקשר בין צריכת סידן להארעות שברים, שתי הסקירות פורסמו לאחרונה זו לצד זו בכתב העת BMJ.

החוקרים סקרו מאגרי מידע רפואיים מובילים, בניתוח נכללו מחקרים מבוקרים ואקראיים וכן מחקרי עוקבה.
בנושא צפיפות העצם: החוקרים אתרו 59 מחקרים אקראים ומבוקרים שעמדו בתנאי ההכללה. 15 עסקו בצריכת סידן בתזונה הרגילה (1,533 משתתפים) ו 51 בדקו השפעות של תוספי תזונה על צפיפות עצם (12,257 משתתפים). הגברה בצריכת סידן בתזונה תרם לעליה של 0.6 עד 1.0% בשנה הראשונה במדד צפיפות העצם (BMD) בירך או בערך הממוצע הכלל גופי, בשנה השניה נרשמה עליה של 0.7-1.8% בצפיפות העצם באתרים המוזכרים וכן בעמוד השדרה המתני ובצוואר הירך. לא נרשמה השפעה על ערך ה BMD באמה. תוספי סידן תרמו לעליה של 0.7-1.8% בחמישה אתרי שלד לאחר שנה, שנתיים ושנתיים וחצי, ברם בנקודות זמן מאוחרות יותר העליה הייתה זהה לזו של השנה הראשונה. שיפור דומה בצפיפות עצם נצפה במחקרים שהשוו תוספי סידן לתזונה עשירה בסידן, עבודות שבחנו מתן סידן לבדו לעומת סידן משולב בויטמין D, במחקרים שהשוו מינוני סידן – יותר ופחות מ 1000 מ"ג ליום ויותר או פחות מ 500 מ"ג ליום וכן במחקרים שהשוו דיאטה המכילה 800 מ"ג סידן ויותר לעומת כמות נמוכה מ 800 מ"ג של סידן בתזונה היומית.

באשר לשברים – החוקרים אתרו שני מחקרים אקראים מבוקרים בלבד שעסקו בקשר בין תזונה עשירה בסידן ושברים (262 מטופלים), לצדם נאספו נתונים מ 50 מחקרי עוקבה שבחנו את הקשר בין צריכת סידן (37), צריכת חלב (14) או מוצרי חלב (8) לבין הארעות של שברים. ברב המחקרים הללו לא נמצא קשר מובהק בין צריכת סידן לשברים (14/22 כלל השברים, 17/21 שברים בירך, 7/8 שברים בחוליות ו 5/7 שברים באמה), גם במחקרים שבדקו צריכת חלב (25/28) וצריכת מוצרי חלב (11/13) לא נמצא קשר בין המזונות השונים לשברים.
ב 26 מחקרים אקראים ומבוקרים שעסקו בתוספי סידן והארעות שברים תוספי הסידן נקשרו לירידה בשיעור השברים הכולל (20 עבודות, 58,573 מטופלים, סיכון יחסי 0.89, 95% רווח בר סמך 0.81-0.96) וכן לירידה בשיעור השברים בחוליות (12 עבודות, 48,967 מטופלים, סיכון יחסי 0.86, 95% רווח בר סמך 0.74-1.00), ואולם השפעה על שיעורי השברים בירך (13 עבודות, 56,648 מטופלים) או אמה (8 עבודות, 51,557 מטופלים) לא הייתה מובהקת. מבחנים סטטיסטיים הצביעו על הטיות לטובת תוספי הסידן במחקרים רבים ובארבעת המחקרים בעלי הסיכון הנמוך ביותר להטיה (44,505 מטופלים) לא נצפתה השפעה על הארעות שברים בשום אתר שלדי. התוצאות עמדו בעינן גם במחקרים שבדקו סידן לבדו וגם באלה שבדקו את המשלב של סידן וויטמין D.
מחקר יחיד שנערך בקרב קשישות עם צריכת סידן וויטמין D מוגבלת הראה הפחתה מובהקת בסיכון לשברים.

החוקרים מסכמים כי לא נמצא קשר מובהק ונטול הטיות בין סידן בתזונה לסיכון לשברים והגברת צריכת הסידן איננה תורמת להפחתה בסיכון זה. גם הראיות לתועלת של תוספי סידן במניעת שברים חלשות ולא עקביות. סיכום סקירת הספרות השניה משלים את מסקנות הסקירה הראשונה, צריכת סידן או תוספי סידן תורמים לשיפור צנוע ובלתי מתקדם בצפיפות העצם שאינו סביר להיות מתורגם להפחתה משמעותית בהארעות שברים. שני המחקרים קוראים תיגר על ההמלצות הקיימות כיום לצריכת סידן ותוספי סידן וכבר מעוררים פולמוס מקצועי חריף.

מקור:

Tai Vicky, Leung William, Grey Andrew, Reid Ian R,Bolland Mark J. Calcium intake and bone mineral density: systematic review and meta-analysis 2015; 351 :h4183

 http://www.bmj.com/content/351/bmj.h4183

Bolland Mark J, Leung William, Tai Vicky, BastinSonja, Gamble Greg D, Grey Andrew et al. Calcium intake and risk of fracture: systematic review 2015; 351 :h4580

http://www.bmj.com/content/351/bmj.h4580

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  שברים,  סידן,  אוסטיאופניה,  תוספי תזונה
תגובות