מחקרים 20.10.2015

חולים האלרגים לצפלוספורין אחד אינם בהכרח רגישים לכולם

ממחקר קליני בחולים רגישים לצפלוספורינים מתברר כי התגובה האלרגית תלויה במבנה המולקולרי של התכשיר ואיננה משותפת לכל התרופות בקבוצה האנטיביוטית

תגובה אלרגית לצפלוספורינים מתווכת בדרך כלל על ידי נוגדי IGE המכוונים לשרשרת הצידית של הצפלוספורין, זאת בניגוד לרגישות לפניצילין שבו האנגד המזוהה הוא טבעת הביתא-לקטם. התגובה האלרגית יכולה להתבטא בפריחה ואנגיואדמה אך יתכן מהלך סוער יותר עם קוצר נשימה חריף ואי יציבות המודינמית עד כדי הלם. מוערך כי הרגישות הצולבת בין פניצילינים לצפלוספורינים היא כ 10%, ברם מעט ידוע על רגישות משותפת לצפלוספורינים מקבוצות תכשירים שונות ונהוג לפסול את כולם בחולים אלרגיים. חוקרים מאיטליה ביקשו לבחון את הסוגיה לעומק במחקר התערבותי, ממצאיהם פורסמו לאחרונה בכתב העת
The Journal of Allergy and Clinical Immunology.

102 מטופלים שחוו תגובה אלרגית מוקדמת לצפלוספורינים עם רגישות מאומתת על ידי בדיקה עורית חיובית לתרופה החשודה חולקו לארבע קבוצות. בקבוצת A נכללו מטופלים (73) עם תגובה חיובית לאחת או יותר מהתרופות הבאות: ceftriaxone, cefuroxime, cefotaxime, cefepime, cefodizime, ceftazidime, בקבוצה B נכללו מטופלים (13) רגישים לאמינוצפלוספורינים, בקבוצה C מטופלים (7) עם תגובה לצפלוספורינים שונים משתי הקבוצות הראשונות ובקבוצה D מטופלים (9) עם רגישות לצפלוספורינים משתי קבוצות שונות. בקרב משתתפי קבוצת A נעשה ניסיון טיפולי ב
cefaclor, cefazolin, ceftibuten, משתתפי קבוצה B קיבלו טיפול תחת השגחה ב cefuroxime axetil, ceftriaxone, cefazolin, ceftibuten, ומשתתפי קבוצות C ו D, אותגרו על ידי תרופה אחת או יותר מהנ"ל בהתאם לדפוס הרגישויות הייחודי לכל מטופל. בנוסף המשתתפים עברו תבחין עורי לרגישות לאמפיצילין, אמוקסיצילין, פניצילין ו 11 סוגים של צפלוספורינים. בתבחינים הודגמה רגישות צולבת בין צפלוספורינים החולקים שרשרת צידית זהה cefuroxime, ceftriaxone, cefotaxime, cefepime, ceftazidime, וכן בין אמפיצילין לשני אמינוצפלוספורינים (cefaclor ו cephalexin).
צפלוספורינים מקבוצות שונות לא גרמו לרגישות משמעותית קלינית באף אחד מהחולים. Cefazolin לא גרם לרגישות באף קבוצת מטופלים.

החוקרים מסכמים כי הרגישות לצפלספורינים איננה, קרוב לודאי, תופעה המשותפת לכלל התכשירים בקבוצה. חולים האלרגיים לסוג מסויים של צפלוספורין יכולים לקבל תכשיר בעל שרשרת צידית שונה תוך השגחה ובהנתן תבחין עורי מקדים שלילי.

מקור:

Romano A et al. IgE-mediated hypersensitivity to cephalosporins: Cross-reactivity and tolerability of alternative cephalosporins. J Allergy Clin Immunol 2015 Sep; 136:685

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  רגישות לפניצילין,  רגישות לצפלוספורינים,  תגובה אנפילקטית,  אלרגיה
תגובות