מחקרים 27.10.2015

ילד סנדוויץ'? מחקר מקיף קובע כי סדר הלידה אינו משפיע על אישיות האדם

במחקר שהקיף כעשרים אלף בני אדם משלוש מדינות לא זוהתה השפעה מובהקת של סדר הלידה על אופי ואישיות. מנת המשכל, לעומת זאת, תלויה במיקום האדם במשפחתו

שאלת ההשפעה של סדר הלידה במשפחה על אישיות האדם היא נושא שנוי במחלוקת מתמשכת עוד מימי אלפרד אדלר שסבר כי מקומו של ילד בין אחיו משפיע עמוקות על כל נדבכי אישיותו,  פסיכולוגים רבים מתנגדים לסברה זו אך בתרבות הפופולרית המערבית השתרשה על פיה מיקום האדם בין אחיו ואחיותיו מקנה לו תכונות אופיו יחודיות. שאלה נוספת היא הקשר בין אינטליגנציה וסדר הלידה, מחקרים רבים בארבעים השנה האחרונות מצביעים על יתרון בכל הקשור למנת משכל לילדים בכורים על פני אחיהם הצעירים יותר. שלושה חוקרים מגרמניה ביקשו לבחון שוב את שתי השאלות במדגמי אוכלוסיה גדולים, תוצאות מחקרם פורסמו לאחרונה בכתב עת PNAS.

החוקרים סרקו מאגרי נתונים משלושה רשמים לאומיים גדולים בארה"ב (5,240 בני אדם), בריטניה (4,489 בני אדם) וגרמניה (10,457 בני אדם). מספר הנחקרים אפשר זיהוי של השפעות בעלות תוקף סטטיסטי, גם הצנועות שבהן, של סדר הלידה על מבנה האישיות. עוד נבדק האם דפוס הממצאים ניתן לשחזור במדגמים השונים. החוקרים ניתחו את הנתונים על בסיס שתי גישות שונות - בראשונה ההשוואה של מאפייני האישיות נערכה בתוך משפחת הנחקר (מודל תוך משפחתי) ובגישה השניה ההשוואה בוצעה בין נחקרים ממשפחות שונות (מודל בין משפחתי).

גם במחקר הנוכחי אושררה פעם נוספת ההשפעה של סדר הלידה על מנת המשכל. בנוסף להבדל האובייקטיבי במבחני אינטלגנציה פסיכומטריים החוקרים זיהו ירידה מובהקת ובלתי תלויה באומדן האובייקטיבי, של כעשירית סטיית תקן, באינטלגנציה הסובייקטיבית (על פי הערכה עצמית) עם כל התקדמות בסדר הלידה. מנגד החוקרים לא מצאו כל עדות מובהקת להשפעה של סדר הלידה על מוחצנות, יציבות רגשית, נועם הליכות, התנהגות מצפונית או דמיון.

החוקרים מסכמים כי חרף ההבדלים התרבותיים בין מדגמי המחקר הנוכחי הממצאים מאפשרים לקבוע ברמת ודאות גבוהה כי סדר הלידה אינו משפיע מהותית על אישיות האדם, אך כן על רמת האינטלגנציה שלו הן אובייקטיבית והן סובייקטיבית. סביר להניח שעל אף הנחרצות של החוקרים הויכוח העתיק לא ישכך ויתכן אף יתלהט מחדש.

מקור:

Examining the effects of birth order on personality
Julia M. Rohrera, Boris Egloffb, and Stefan C. Schmuklea,1 doi: 10.1073/pnas.1506451112

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  אישיות,  מנת משכל,  אינטליגנציה,  סדר לידה
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות