מחקרים 02.11.2015

סטטינים עלולים לפגוע ביעילות החיסון נגד שפעת

במחקר רטרוספקטיבי טיפול בסטטינים נקשר להכפלה בשכיחות של זיהומים חדים של דרכי נשימה בקרב בני 65 ומעלה שקיבלו חיסון נגד שפעת

כ 40 אחוזים מבני 65 ומעלה בארה"ב נוטלים סטטינים והמספר צפוי לגדול אף יותר בשנים הבאות. לצד ההשפעה על פרופיל השומנים אחת מהתופעות המוכרות של קבוצת התרופות היא הפעילות האנטי דלקתית המתווכת על ידי מספר רב של מנגנונים, בעשור האחרון מתגבשת ההבנה שלתפקיד נוגד הדלקת של סטטינים ככל הנראה השפעה משמעותית יותר על מהלכה של טרשת עורקים מאשר לאיזון הליפידי. על רקע הדברים חוקרים מאטלנטה ביקשו לבדוק האם קיימת אינטראקציה שלילית בין סטטינים וחיסון נגד שפעת. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת The Journal of Infectious Diseases.

החוקרים ערכו מחקר עוקבה רטרוספקטיבי באמצעות סקירה וניתוח נתונים אודות התחסנות ותחלואה של מטופלים במהלך תשע עונות שפעת עוקבות כפי שתועדו בארכיון הרפואי של ספק שירותי בריאות גדול בארה"ב. לוקטו נתונים (ואומתו על בסיס עונתי) אודות מתן חיסוני שפעת, סטטוס הטיפול בסטטינים והופעה של זיהום חריף של דרכי נשימה שאובחן על ידי רופא. יחס שיעורי ההארעות חושבו תוך ריבוד לטיפול בסטטינים ויעילות חיסונית הוערכה על סמך מנת יחסי שיעורי ההארעות של זיהומים בדרכי נשימה לפני ואחרי תחילת עונת השפעת.

לאחר תקנון למשתנים מתערבים פוטנציאליים יעילות חיסון השפעת כנגד זיהומים חדים של דרכי הנשימה הייתה נמוכה יותר בקרב מטופלים בסטטינים לעומת הלא מטופלים הן בתקופות של התפרצויות מקומיות של השפעת (14.1% לעומת 22.9%, פער ממוצע 11.4%, 95% רווח בר סמך
1.7% - 26.1%) , והן התפרצויות נרחבות יותר (12.6% לעומת 26.2% פער ממוצע 18.4%, 95% רווח בר סמך 2.9-36.2).

לסיכום, במחקר הנוכחי לא נבדקה הגנה מפני שפעת עצמה אלא מפני זיהום חריף בדרכי נשימה שלא בהכרח נגרם על ידי הנגיף. לא ניתן, איפוא, לומר בבירור האם סטטינים מחלישים את ההגנה שמקנה החיסון נגד שפעת, לכך נדרשים מחקרים מכוונים. עם זאת נצפתה ירידה מובהקת בהגנה מפני זיהומים בדרכי נשימה המופיעים בעונת השפעת כך שבהחלט סביר לשער כי סטטינים אכן פוגעים בתגובה החיסונית.

מקור:

Impact of Statins on Influenza Vaccine Effectiveness Against Medically Attended Acute Respiratory Illness J Infect Dis. first published online October 28, 2015 doi:10.1093/infdis/jiv457

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  שפעת,  סטטינים,  תגובה חיסונית,  קשישים
תגובות