מחקרים 12.11.2015

מדד חדש המבוסס על שקלול רמות של 12 סמני דלקת עשוי לנבא כ 80% מהתקפי RA

שילוב של רמת ACPA וערך משוקלל של 12 סמני דלקת שונים יוכל לסייע לחזות התקפים של דלקת מפרקים שגרונית בחולים ברמיסיה או במהלך הפחתת הטיפול התרופתי

דלקת מפרקים שגרונית (RA) מתאפיינת במהלך התקפי הפוגתי. בהפוגות יציבות נהוג להפחית במינון תרופות המשנות את מהלך המחלה (DMARDS) עד למינון המיקטי המאפשר שליטה על המחלה. לא אחת במהלך הפחתת המינון חולים חווים התלקחות מחודשת של דלקת הפרקים, לעתים אף חמורה מזו שקדמה לה. חוקרים מגרמניה ביקשו לבדוק האם מדד המבוסס על שקלול רמות של 12 סמני דלקת שונים בדם (כגון פריטין, CRP, שקיעת דם ועוד) (multibiomarker of disease activity (MBDA יוכל לנבא התלקחות של המחלה בקרב חולי דלקת מפרקים שגרונית ברמיסיה יציבה ובמהלך הפחתת המינון התרופתי. המחקר עשה שימוש בנתונים של עוקבת חולי RA ממחקר RETRO (עבודה פרוספקטיבית מבוקרת ואקראית שבחנה שינוים בטיפול התרופתי של חולי RA ברמיסיה יציבה). תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת Annals of the Rheumatic Diseases.

ציוני MBDA (בסולם בין 1 ל 100) נקבעו על סמך רמות של 12 סמני דלקת בדם בדגימות שניטלו מ 94 חולים בתחילת מחקר RETRO. ציוני ה MBDA הושוו בין חולים בדלקת מפרקים שגרונית שחוו התלקחות לבין חולים שהיו ברמיסיה של המחלה והודות לכך הפחיתו הדרגתית את מינון ה DMARDS. הערך המנבא של ציוני MBDA להתלקחות המחלה הוערך בניתוח סטטיסטי באמצעות רגרסיה לוגיסטית רב משתנית בה נלקחו בחשבון מאפיינים דמוגרפיים וכן גורמים הספציפיים למחלה.

בקרב 33% מחולי דלקת מפרקים שגרונית בכללותם ציוני MBDA היו בינוניים עד גבוהים. ב 58% מהחולים שחוו התלקחות נשנית של המחלה ציוני ה MBDA היו בינוניים–גבוהים, לעומתם חולים שנותרו ברמיסיה הציגו ציוני MBDA בינוניים-גבוהים רק ב 21% מהמקרים. ציוני ה MBDA הבסיסיים היו גבוהים באופן מובהק בקרב חולי דלקת מפרקים שגרונית שחוו התלקחויות נשנות לעומת חולים בהפוגה יציבה של המחלה (N=94, P=0.0001) וכן לעומת חולים שהפסיקו טיפול ב DMARDS או היו במהלך הפחתה מדורגת במינון התרופות (N=59, P=0.0001). רגרסיה רב משתנית הצביעה על ציוני MBDA כגורם מנבא בלתי תלוי להתלקחויות המחלה, נוסף לרמות ACPA בדם. שיעור ההתקפים היה נמוך בקרב חולים עם סטטוס -MBDA−/ACPA, בינוני בקרב בעלי הסטטוס -MBDA+/ACPA ו (MBDA−/ACPA+ (31-33%, וגבוה בקרב חולים עם סטטוס (MBDA+/ACPA+ (76%.

החוקרים מסכמים כי מדד ה MBDA בשילוב עם בדיקת רמת ACPA מאפשר לחזות התקף נשנה בכ 80% מחולי דלקת מפרקים שגרונית הנמצאים ברמיסיה של המחלה או במהלך הפחתה מדורגת במינון התרופות מקבוצת התכשירים המשנים את מהלך המחלה (DMARDS). הערך המנבא הגבוה של הבדיקה יכול לסייע בויסות קצב השינוי בטיפול התרופתי וכן "להקדים תרופה למכה" בהפוגה של המחלה.

מקור:

Extended report: Prediction of disease relapses by multibiomarker disease activity and autoantibody status in patients with rheumatoid arthritis on tapering DMARD treatment
Juergen Rech, Axel J Hueber, Stephanie Finzel, Matthias Englbrecht, Judith Haschka, Bernhard Manger, Arnd Kleyer, Michaela Reiser,
Ann Rheum Dis annrheumdis-2015-207900Published Online First: 19 October 2015 doi:10.1136/annrheumdis-2015-207900

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת מפרקים שגרונית,  סמני דלקת,  ACPA,  תרופות המשנות את מהלך המחלה,  DMARDS
תגובות