מחקרים 29.11.2015

מטה-אנליזה: תרופות להורדת יתר לחץ-דם מפחיתות תחלואה קרדיווסוקלרית ותמותה בקרב מטופלים עם סוכרת מסוג 2

סקירה ספרותית ומטה-אנליזה העריכו את השפעות הטיפול להורדת לחץ דם בקרב מטופלים עם סוכרת מסוג 2.

בניתוח הסופי נכללו 40 מחקרים מבוקרים עם הקצאה אקראית וסיכון נמוך להטיה.

נמצא כי הטיפול התרופתי מפחית את הסיכון לתמותה ותחלואה בסוגים שונים של מחלות בכלי הדם, יעילותו גבוהה במיוחד בקרב מטופלים עם לחץ דם סיסטולי בסיסי של 140 מילימטר כספית ומעלה.

רקע
טיפול להורדת לחץ דם נמצא בשימוש בקרב מטופלים רבים עם סוכרת, על מנת להוריד את שיעורי הפגיעה בכלי הדם. מטרת מחקר זה היתה לבחון את הקשר בין טיפול להורדת לחץ דם לבין תחלואה של כלי הדם בקרב מטופלים עם סוכרת מסוג 2.

שיטות
בוצע חיפוש במאגר המידע MEDLINE אחר מאמרים מבוקרים עם הקצאה אקראית בקנה מידה גדול, שבחנו את השפעות הטיפול להורדת לחץ דם על מטופלים עם סוכרת, ופורסמו בין השנים 1966-2014. שני סוקרים בלתי-תלויים ניתחו את משתני המחקר ואת ההשפעות על כלי הדם. התוצאות רובדו לפי לחצי הדם בנקודת ההתחלה ובסוף המחקר, ונותחו במטה-אנליזה של השפעות קבועות (fixed-effects meta-analysis).

התוצאים שנבחנו היו תמותה מכל גורם שהוא, אירועים קרדיווסקולריים, מחלת לב כלילית (coronary heart disease), שבץ, אי-ספיקת לב, רטינופתיה, מקרה חדש או החמרה של חלבון בשתן (albuminuria) ואי-ספיקת כליות.

תוצאות
40 מחקרים עם סיכון נמוך להטיה (low risk of bias) שהקיפו 100,354 מטופלים נכללו בניתוח.

כל ירידה של 10 מילימטר כספית בלחץ הדם הסיסטולי היתה קשורה בסיכון מופחת באופן מובהק לתמותה (סיכון יחסי [relative risk, RR]י 0.87, 95% רווח סמך 0.78-0.96, ירידה בסיכון המוחלט [absolute risk reduction, ARR] של 3.16 אירועים ל- 1000 שנות-מטופל, 95% רווח סמך 0.90-5.22), אירועים קרדיו-וסקולריים (RR 0.89י [0.83-0.95],י ARR 3.90י [1.57-6.06]), מחלת לב כלילית (RR 0.88י [0.80-0.98], ARR 1.81י [0.35-3.11]), שבץ (RR 0.73י [0.64-0.83], ARR 4.06י [2.53-5.40]), חלבון בשתן (RR 0.83י [0.79-0.87], ARR 9.33י [7.13-11.37]), ורטינופתיה (RR 0.87י [0.76-0.99], ARR 2.23י [0.15-4.04]).

ריבוד המחקרים לפי לחץ דם סיסטולי בסיסי של 140 מילימטר כספית או יותר העלה כי יחסי הסיכונים עבור תוצאים שאינם שבץ, רטיונפתיה או אי-ספיקת כליות היו נמוכים יותר במחקרים בהם לחץ הדם הבסיסי היה גבוה יותר (P עבור האינטראקציה < 0.1). הקשרים בין הטיפול להורדת לחץ הדם ובין התוצאים לא היו שונים באופן מובהק, ללא קשר לסוג התרופה, פרט לשבץ ואי-ספיקת לב.

התוצאות היו דומות גם כאשר הניתוח כלל את כל המחקרים, ללא התחשבות בסיכון-להטיה.

מסקנות
בקרב מטופלים עם סוכרת מסוג 2, טיפול להורדת לחץ דם קשור בירידה בתחלואה ובתמותה, כאשר ההשפעה המובהקת ביותר נצפתה בקרב מטופלים עם לחץ דם סיסטולי בסיסי של 140 מילימטר כספית או יותר. ממצאים אלו תומכים בשימוש בתרופות נוגדות יתר לחץ דם במטופלים עם סוכרת מסוג 2.

Blood Pressure Lowering in Type 2 Diabetes A Systematic Review and Meta-analysis

נושאים קשורים:  מחקרים,  יתר לחץ דם,  הורדת לחץ דם,  סוכרת סוג 2
תגובות