הטיפול היעיל ולמעשה היחיד במחלת הצליאק הוא דיאטה נטולת גלוטן. הדבקות בהגבלות התזונתיות לרב חלקית בלבד הן בשל ההענות הדלה של החולים והן בגלל ריבוי הגלוטן במזונות המתועשים. חוקרים מספרד וארה"ב ביקשו לבחון האם בדיקת שתן לחלבונים הקשורים לגלוטן
((gluten immunogenic peptides (GIP) יכולה להוות כלי מהימן להערכת ההקפדה על דיאטה דלת גלוטן והאם קיימת הלימה בין רמות החלבונים בשתן לפגיעה ברירית המעי. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת GUT.

החוקרים בחנו דגימות שתן של 76 נבדקים בריאים שחלקם נתבקשו להקפיד על דיאטה דלת גלוטן לצורך המחקר ו 58 חולי צליאק אשר דיווחו על צריכת גלוטן משתנה. בדיקות ביוכימיות בעלות רגישות וסגוליות גבוהים למרבית חלבוני ה GIP שימשו את החוקרים על מנת לכמת את רמות החלבונים בדגימות השתן הנבדקות.
חלבוני ה GIP זוהו בדגימות השתן של נחקרים בריאים אשר הקפידו על דיאטה דלת גלוטן 4-6 שעות לאחר צריכה חד פעמית של גלוטן ונותרו מעל סף הזיהוי בשתן 1-2 ימים לאחר אכילת הגלוטן. בדיקת השתן זיהתה הפרות של דיאטה דלת גלוטן ביותר ממחצית הנחקרים. דגימות רקמת התריסריון גילו כי אצל מרבית חולי הצליאק (89%) עם רירית תקינה (ללא סימני ניוון של סיסי הרירית) לא זוהו חלבוני ה GIP בשתן, שעה שאצל כל החולי הצליאק עם רמות ניתנות לכימות של GIP בשתן דגימות הרקמה הצביעו על החלמה בלתי שלמה של רירית התריסריון.

החוקרים מסכמים כי בדיקת חלבונים הקשורים לגלוטן בשתן (GIP) התגלתה ככלי רגיש, סגולי, פשוט ובלתי פולשני לניטור ההקפדה על דיאטה דלת גלוטן בקרב חולי צליאק. ניתן רק להוסיף שלשיטה יתרון נוסף בניטור ילדים החולים במחלה, קבוצת חולים המתקשה במיוחד בהמנעות מצריכת גלוטן יומיומית.

מקור:

Detection of gluten immunogenic peptides in the urine of patients with coeliac disease reveals transgressions in the gluten-free diet and incomplete mucosal healing Gut doi:10.1136/gutjnl-2015-310148

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  צליאק,  כרסת,  GIP,  ניטור צליאק בבדיקת שתן,  ניוון רירית התריסריון,  גלוטן