שחיקת רופאים עלולה לחצות רף מסוכן, כך עולה מסקר שעסק בעומס מקצועי וסיפוק מהאיזון בין עבודה לפנאי של רופאי בתי חולים וקהילה בארה"ב. את הסקר ערכו חוקרים ממאיו קליניק, בהמשך ובהשוואה לסקר דומה שנערך על ידם בשנת 2011. תוצאות העבודה פורסמו לאחרונה בכתב עת של המרכז הרפואי Mayo Clinic Proceedings.

בין אוגוסט לאוקטובר 2014 נשלחו שאלונים מקוונים לרופאים ברחבי ארה"ב ולמדגם ביקורת שכלל בעלי מקצועות לא רפואיים. מדדי השחיקה ושביעות הרצון מאיזון בין עבודה לפנאי הוערכו באמצעות כלים ואומדנים מתוקפים. מ 35,922 רופאים שקיבלו הזמנה להשתתף בסקר, 6,880 רופאים ענו על השאלונים במלואם. במענה לשאלון השחיקה (Maslach Burnout Inventory) חמישים וארבעה אחוזים מהרופאים דיווחו על תסמין שחיקה אחד לפחות, זאת לעומת 45.5% (3,310) בסקר זהה שנערך ב 2011 (P<0.01). שביעות הרצון מאיזון בין עבודה לפנאי פחתה אף היא מ 48.5% ב 2011 ל 40.9% ב 2014, P<0.001. בנוסף התגלו הבדלים מהותיים בין מקצועות הרפואה השונים, כך לדוגמה מידת השחיקה של רופאי משפחה, אורולוגים ורדיולוגים חצתה את רף ה 60% תוך עליה של כ 10% בשלוש שנים. בקרב המקצועות הלא רפואיים, לעומת זאת, נצפו שינויים מינימליים במדדי השחיקה. מעניין שלא נרשמה ירידה בסיפוק באיזון בין חיים מקצועיים לפרטיים בקרב רופאי נשים מיילדים ומנתחים כלליים. מניתוח רב משתני מאוגם המתוקנן לגיל, מין, מצב משפחתי ומספר שעות עבודה לשבוע עולה כי הסיכון לשחיקה בקרב רופאים הוא כמעט כפול לעומת בעלי מקצועות אחרים (יחס סיכוים 1.97, רווח בר סמך 1.8-2.16, P<0.001) וכי הסיכוי לשביעות רצון מהאיזון בין עבודה לפנאי נמוך משמעותית בקרב רופאים (יחס סיכויים 0.68, 95% רווח בר סמך 0.62-0.75, P<0.001).

החוקרים מסכמים כי תוצאות הסקר הנוכחי בהשוואה לנתוני 2011 מצביעים על עליה חדה ומדאיגה בשחיקת רופאים. כל רופא שני בארה"ב מלין על שחיקה וחוסר שביעות רצון מהאיזון בין חייו המקצועיים והפרטיים וזאת על אף ירידה אובייקטיבית בשעות העבודה ועליה מורגשת בשכר בשנים האחרונות בארה"ב. המגמה מחייבת התייחסות מעמיקה על מנת לזהות את הגורמים לשחיקה ולבנות תכניות התערבות ומנע יעילות.

מקור:

Changes in Burnout and Satisfaction With Work-Life Balance in Physicians and the General US Working Population Between 2011 and 2014
Shanafelt, Tait D. et al. Mayo Clinic Proceedings , Volume 90 , Issue 12 , 1600 - 1613

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  שחיקת רופאים,  שעות עבודה,  עומס עבודה,  סיפוק מקצועי