מחקרים 20.12.2015

חיסון חי מוחלש נגד שפעת בטוח גם בילדים עם אלרגיה לביצים

במחקר שבדק את בטיחות החיסון החי מוחלש נגד שפעת בקרב ילדים ובני נוער הרגישים לביצים לא נצפו תגובות אלרגיות סיסטמיות, החיסון נמצא בטוח גם בילדים עם אסתמה

החל מ 2012 המרכז האמריקאי לבקרת מחלות ומניעתן – CDC שינה את המלצותיו בנוגע לחיסוני שפעת באנשים עם רגישות מוכחת לביצים, על פי המלצות אלה ניתן לחסן בתרכיב המומת אנשים עם ביטוים אלרגיים קלים לביצים בעוד שחולים עם תגובות קשות יותר צריכים לעבור הערכה של אלרגולוג מומחה. עם זאת ההמלצות אינן מתייחסות לחיסוני השפעת המוחלשים (LAIV) המומלצים בילדים. בכדי למלא את החסר צוות חוקרים בריטיים ערך מחקר בטיחות של חיסון חי מוחלש נגד נגיף השפעת בקרב ילדים עם רגישות מתועדת לביצים. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת BMJ.

למחקר פתוח שלב 4 גויסו 779 ילדים ובני נוער (בני 2-18, גיל חציוני 5.8 שנים) עם אלרגיה מוכחת לביצים. במסגרת המחקר הילדים חוסנו נגד שפעת בתרכיב חי מוחלש. (270) 34.7% מילדי המדגם חוו תגובה אנפילקטית לביצים בעברם. 445 ילדים (57.1%) אובחנו כלוקים בקצרת או צפצופים ריאתיים נשנים. הנחקרים שהו תחת השגחה רפואית 30 דקות לפחות לאחר החיסון והמעקב הטלפוני אחריהם נמשך 72 שעות. כמו כן החוקרים דרשו בשלומם של חולים עם אסתמה או תסמינים נשימתיים 4 שבועות לאחר החיסון. תוצאת המחקר הראשית הוגדרה כתגובה חריגה לחיסון בשעתיים הראשונות לקבלתו באנשים צעירים האלרגיים לביצים.

תגובות אלרגיות סיסטמיות לא ארעו כלל בקרב משתתפי המחקר (בחיוץ תוצאה זו על אוכלוסיה 95% רווח בר סמך של הארעות תגובה אלרגית לחיסון שפעת נע בין 0.47% בקרב ילדים רגישים לביצים במידה קלה עד בינונית לבין 1.36% בקרב ילדים שחוו תגובה אנפילקטית לביצים). תשעה משתתפים (1.2%) חוו תסמינים קלים שניתן ליחסם לתגובה מקומית המתווכת על ידי נוגדני ה IGE. תגובות מאוחרות עם קשר אפשרי לחיסון דווחו בקרב 221 משתתפים (חום, תסמינים וירליים לא ספציפיים, תסמינים נשימתיים קלים ועוד). 62 משתתפים (8.1%) הלינו על תסמיני דרכי נשימה תחתונות במהלך 72 השעות לאחר קבלת החיסון, מהם הורים של 29 ילדים דיווחו על צפצופים חסימתיים. אף ילד מעוקבת המחקר לא נזקק לאשפוז. לא נצפו החמרות אסתמתיות בקרב הילדים המחוסנים במהלך 4 שבועות המעקב.

החוקרים מסכמים כי פרופיל הבטיחות של חיסון חי מוחלש נגד שפעת בילדים ובני נוער עם רגישות לביצים הוא מיטבי ואינו חורג מאמות המידה המקובלות לבטיחות חיסונים. גם ילדים הסובלים מאסתמה יכולים לקבל את החיסון ללא השפעה מוחשית על מחלתם. עורכי המאמר קוראים לאימוץ מסקנות המחקר על ידי גופי הבריאות הגדולים ואישור השימוש בחיסון חי מוחלש נגד שפעת גם בקרב ילדים עם רגישות לביצים.

מקור:

Turner Paul J, Southern Jo, Andrews Nick J,Miller Elizabeth, Erlewyn-Lajeunesse Michel.Safety of live attenuated influenza vaccine in young people with egg allergy: multicentre prospective cohort study BMJ 2015; 351:h6291

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  חיסון נגד שפעת,  רגישות לביצים,  אסתמה
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות