מחקרים 04.01.2016

עיכוב אנגיוטנסין-נפרילסין (Entresto) לעומת אנלפריל באי ספיקת לב

LCZ696 יעיל יותר מאנלפריל בהורדת סיכונים לתמותה ואשפוז בחולי אי ספיקת לב

מחקר זה השווה מעכב אנגיוטנסין-נפרילסין LCZ696 אל מול אנלפריל בחולים עם אי ספיקת לב ומקטע פליטה ירוד. במחקרים קודמים, אנלפריל שיפר הישרדות בחולים אלו.

במחקר כפול סמיות זה הוקצו באקראי 8,442 חולים עם אי ספיקת לב בדירוג 2-4 ומקטע פליטה של 40% ומטה לקבל LCZ696 (מאתיים מג פעמיים ביום) או אנלפריל (10 מג פעמיים ביום), בנוסף לטיפול מומלץ. נקודת הסיום העיקרית הייתה הרכב של תמותה מסיבות קרדיווסקולרית או אשפוז בשל אי ספיקת לב, אך המחקר יועד במקור לאתר הבדל בשיעור תמותה מסיבות קרדיווסקולריות.

המחקר נעצר מוקדם משתוכנן, לאחר מעקב חציוני של 27 חודשים, בשל עדיפות מובהקת שנתגלתה עבור LCZ696. בזמן סיום המחקר, תוצאת הסיום העיקרית התרחשה ב 914 מטופלים (21.8%) LCZ696 לעומת 1,117 (26.5%) מטופלי אנלפריל (יחס סיכונים HR הנו 0.8 לקבוצת ה LCZ696, רווח סמך 95% 0.73-0.87, P<0.001). סך של 711 מטופלים (17.0%) שקיבלו LCZ696 ו 835 (19.8%) שקיבלו אנלרפיל נפטרו (HR לתמותה מכל סיבה, 0.84, 0.76-0.93, P<0.001). מתוך אלו, 558 (13.3%) ו 693 (16.5%), בהתאמה, נפטרו מסיבות קרדיווסקולריות (HR ,0.71-0.89, P<0.0010 הוא 0.8). בהשוואה לאנלפריל, LCZ696 הוריד גם סיכון לאשפוז בשל החמרת אי ספיקת לב ב 21% (P<0.001) והוריד את הסימפטומים וההגבלות הגופניות בשל אי ספיקת לב (P<0.001). בקבוצת ה LCZ696 היה שיעור גבוה יותר של חולים עם תת לחץ דם ואנגיואדמה לא חמורה אך שיעור נמוך יותר של ליקוי בתפקוד כלייתי, היפרקלמיה ושיעול בהשוואה לאנלפריל.

LCZ696 הדגים עליונות על פני אנלפריל בהורדת סיכונים לתמותה ואשפוז בשל החמרת אי ספיקת לב.

בישראל, Entresto® מיועד לטיפול באי ספיקת לב (NYHA class II-IV) בחולים עם אי ספיקה סיסטולית. Entresto® הדגים ירידה בשיעור תמותה קרדיווסקולרית ואשפוז בשל החמרת אי ספיקת לב , בהשוואה לטיפול במעכב ACE.

מקור:

N Engl J Med. 2014 Sep 11;371(11):993-1004. doi: 10.1056/NEJMoa1409077. Epub 2014 Aug 30.
Angiotensin-neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure.
McMurray JJ, Packer M, Desai AS, Gong J, Lefkowitz MP, Rizkala AR, Rouleau JL, Shi VC, Solomon SD,Swedberg K, Zile MR; PARADIGM-HF Investigators and Committees.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25176015

נושאים קשורים:  מחקרים,  מעכב אנגיוטנסין-נפרילסין LCZ696,  אנלפריל,  אי ספיקת לב
תגובות