מחקרים 04.01.2016

לסליין היפרטוני אין יתרון על פני סליין רגיל בברונכיוליטיס

בסתירה לסקירות קודמות, מחקר מבוקר מצא כי משך האשפוז של תינוקות עם ברונכיוליטיס שטופלו באינהלציות עם סליין היפרטוני וסליין רגיל היה זהה

ברונכיוליטיס היא הסיבה השכיחה ביותר לאשפוז של תינוקות בני פחות משנה בארה"ב. היות והמחלה וירלית הטיפול בה תמיכתי ביסודו וכולל אינהלציות עם מרחיבי סימפונות, סליין ולעתים סטרואידים שאיפתיים. המחקר הנוכחי שם מטרתו לבדוק, פעם נוספת לאחר סקירה חיובית שפורסמה ב 2011, האם לאינהלציות עם סליין היפרטוני יתרונות על פני סליין רגיל בטיפול בברונכיוליטיס בתינוקות. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת PEDIATRICS.

החוקרים ערכו מחקר פרוספקטיבי, מבוקר אקראי וכפול סמיות בבית חולים שלישוני לרפואת ילדים. בעבודה נכללו 227 תינוקות בני פחות מ 12 חודשים שאושפזו באבחנה של ברונכיוליטיס. התינוקות הוקצו אקראית לזרוע של סליין היפרטוני (113) ולזרוע של סליין הרגיל (114), 190 תינוקות נותרו במעקב עד תום המחקר, 93 ו 97 בשתי הזרועות, בהתאמה. התינוקות טופלו באינהלציות של 4 מ"ל סליין היפרטוני או רגיל כל 4 שעות מכניסתם למחקר ועד לשחרורם מבית החולים. תוצאת המחקר הראשית הוגדרה כמשך האשפוז החציוני. תוצאות המשנה כללו שיעור הארועים החריגים – החמרה קלינית ו/או אשפוז חוזר.

בניתוח על בסיס הכוונה לטפל משך האשפוז החציוני בשתי הקבוצות היה זהה – 2.1 ימים, P=0.73. בניתוח על בסיס פרוטוקול המחקר נרשמו ממצאים דומים (יומיים בשתי הזרועות, P=0.96). שיעורי האשפוזים החוזרים בשבוע הראשון לשחרור מבית חולים היו 4.3% ו 3.1% בזרוע הסליין ההיפרטוני והרגיל, בהתאמה, P=0.77. לבסוף, גם שיעורי ההחמרות הקליניות היו כמעט זהים– 9% לעומת 8%, P=0.97.

לסיכום, במחקר הנוכחי לא נמצאו הבדלים מהותיים בין אינהלציות עם סליין היפרטוני לבין אינהלציות עם סליין רגיל בתינוקות עם ברונכיוליטיס. יש לציין שתוצאות אלה סותרות את מסקנות הסקירה שפורסמה ב 2011. הסקירה הקודמת התבססה על מטה אנליזה ועמדה בבסיסן של הנחיות קליניות אשר המליצו על תמיסת מלח היפרטונית כטיפול מקצר אשפוז בתינוקות עם ברונכיוליטיס חדה.

מקור:

3% Hypertonic Saline Versus Normal Saline in Inpatient Bronchiolitis: A Randomized Controlled Trial
Alyssa H. Silver, Nora Esteban-Cruciani, Gabriella Azzarone, Lindsey C. Douglas,Diana S. Lee, Sheila Liewehr, Joanne M. Nazif, Ilir Agalliu, Susan Villegas, Hai Jung H. Rhim, Michael L. Rinke, Katherine O’Connor
Pediatrics Dec 2015, 136 (6) 1036-1043; DOI: 10.1542/peds.2015-1037

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  ברונכיוליטיס,  אינהלציה,  סליין היפרטוני,  סליין,  תמיסת מלח
תגובות