עלון אגוד הרופאים המרדימים האירופאים (ESA) יוצא לאור ארבע פעמים בשנה ובקרוב יפורסם גיליון נוסף, וזה מייד לאחר הכנס השנתי של האגוד.

בצורתו האלקטרונית החדישה הוא מכיל כיום מאמרים בנושאים מאוד קרובים לעבודתו היום יומית של הרופא המרדים ביבשת, כגון תנאי העבודה, התמחות, השתלמויות, תולדות המקצוע וכו'.

בנוסף העלון מפרסם בצורה שיטתית את כל הפעילויות המאורגנות על ידי האגוד האירופאי: כנסים, ביקורים מאורגנים במחלקות ובבתי חולים, המבחן לדיפלומה האירופאית, מחקרים ומלגות. לקורא נשמר מקום מיוחד הוא/היא יכולים לכתוב מכתבים למערכת, לפרסם מחקרים קליניים קצרים, בעלי חשיבות לרופא המרדים המצוי וכל נושא שהעמית חושב שהוא חשוב לכלל הקוראים.

לכניסה ל ESA Newsletter 

נושאים קשורים:  הודעות