מחקרים 04.02.2016

תוצאה ארוכת טווח בחולי דלקת חוליות מקשחת (ankylosing spondylitis) פעילה עם יעילות ובטיחות מתמשכים בטיפול באטנרספט במשך 7 שנים

מבוא:
נתונים ממחקרים קליניים להערכת היעילות והבטיחות ארוכות הטווח של טיפול בתכשירים נוגדי TNF-α בחולי דלקת חוליות מקשחת (AS) הם דלים. זהו הדיווח הראשון על טיפול רציף באטנרספט, חלבון איחוי המעכב TNFα, במשך 7 שנים.

שיטות:
בסה"כ 26 חולי AS פעילה טופלו תחילה באטנרספט 2X25 מ"ג לשבוע SC ללא מתן נלווה של תכשירי DMARD או סטרואידים. התגובה הקלינית הוערכה באמצעות מדדים סטנדרטיים. התוצאה העיקרית הייתה אחוז המטופלים שהשיגו הפוגה חלקית לפי הקריטריונים של Spondyloarthritis International Societyנ(ASAS) כעבור 7 שנים. מדדי הפעילות של מחלת (ASנ(AS disease activity scores (ASDAS) עבור הסטטוס והשיפור הושוו למדדי התוצאה הקונבנציונליים.

תוצאות:
בסה"כ 21/26 מטופלים (81%) השלימו 2 שנות טיפול ו- 16/26 מטופלים (62%) השלימו 7 שנות טיפול. לפי ניתוח המטופלים שהשלימו את הטיפול, 31% מהמטופלים השיגו הפוגה חלקית לפי ASAS לאחר 7 שנים, בעוד ש- 44% מהמטופלים הדגימו סטטוס של מחלה בלתי פעילה לפי ASDAS. דירוגי
Bath AS Disease Activity indexנ(BASDAI) הממוצעים, אשר היו מוגברים בתחילת המחקר (6.3±0.9), הדגימו שיפור קבוע ונותרו נמוכים: 3.1±2.5 כעבור שנתיים ו- 2.5±2.2 כעבור 7 שנים; דירוג ASDAS השתפר אף הוא (3.9±0.7 בתחילת המחקר, 1.8±0.9 כעבור שנתיים 0.8 ± 1.6 כעבור 7 שנים), P <0.001 עבור כל המדדים. מתוך 10 הנושרים, 5 מטופלים בלבד הפסיקו את הטיפול בשל תופעות לוואי. מטופלים אשר השלימו את המחקר הדגימו דירוגי Bath AS function indexנ(BASFI) נמוכים יותר בתחילת המחקר לעומת מטופלים שהפסיקו את הטיפול. אף אחד מהמדדים הקליניים הנוספים בתחילת המחקר לא היה מסוגל לנבא את התוצאה ארוכת הטווח.

מסקנות:
מחקר זה מאשר את היעילות הקלינית והבטיחות של אטנרספט בחולי AS פעילה לאורך 7 שנות טיפול רציף. כעבור 7 שנים, למעלה ממחצית מהמטופלים שהחלו לקבל את התכשיר נוגד ה-TNF התמידו בטיפול זה, ושליש מהם השיגו הפוגה חלקית.

מקור: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23786760

ספרות:

Baraliakos X, Haibel H, Fritz C, Listing J, Heldmann F, Braun J, Sieper J. Arthritis Res Ther. 2013;15(3):R67.

נושאים קשורים:  מחקרים,  אנברל,  אנטרפרסט,  ASDAS