מחקרים 08.02.2016

שיעור הישרדות תרופתית לטיפולים בפסוריאזיס בנוגדי tumor necrosis factor-α בפרקטיקה דרמטולוגית שגרתית: מחקר תצפיתי רב- מרכזי

תקציר

רקע:
היצמדות (Adherence) לטיפול מהווה סמן כללי להצלחת הטיפול, והיא תלויה בגורמים מרובים לרבות יעילות ובטיחות. למרות השימוש הנרחב בחסמי TNF-α בטיפול בפסוריאזיס רובדית, קיימים נתונים מעטים לגבי היצמדות לטיפול בפרקטיקה הקלינית השגרתית.

מטרות:
להעריך את שיעור ההישרדות התרופתית ארוכת הטווח לטיפול בנוגדי TNF-α בקבוצת חולי פסוריאזיס בפרקטיקה הקלינית השגרתית; להעריך את הסיבות והגורמים המנבאים הפסקת טיפול.

שיטות:
מחקר OSCARנ(Outcome and Survival rate Concerning Anti-TNF Routine treatment) היה מבוסס על ניתוח רטרוספקטיבי על מנת להעריך את שיעור ההישרדות התרופתית ארוכת הטווח של הטיפול הראשון בנוגדי TNF-α בחולי פסוריאזיס משלושה מרכזי הפניה אקדמיים באיטליה. נכללו חולי פסוריאזיס רובדית מבוגרים (n = 650) המטופלים בקורס ראשון של אדלימומאב, אטנרספט או אינפליקסימאב במשך 3 חודשים ומעלה.

תוצאות:
ההיצמדות הכוללת לטיפולים בנוגדי TNF-α לאחר מעקב במשך 15.4-/+28.9 חודשים (462-/+867 ימים) הייתה 72.6%. מטופלי אטנרספט הראו הישרדות ממושכת יותר (ממוצע 51.4 חודשים, 1565 ימים, P < 0.001) בהשוואה לאינפליקסימאב (36.8 חודשים, 1120 ימים) ואדלימומאב (34.7 חודשים, 1056 ימים). הפסקת טיפול בשל היעדר יעילות ראשוני ושניוני נצפתה ב- 5.2% ו- 14.5% מהמטופלים, בהתאמה, בעוד שהפסקת טיפול בשל תופעות לוואי דווחה ב- 29 מטופלים (4.5%). גורמים מנבאים בלתי תלויים לפרישה מהטיפול היו מין נקבה [1.3 HR - יחס הסיכונים], טיפול באדלימומאב ובאינפליקסימאב בהשוואה לאטנרספט [HR 2.7 ו- 1.7, בהתאמה], ושימוש נלווה בטיפול סיסטמי מסורתי, כטיפול הצלה, בהשוואה לטיפול כתכשיר יחיד (מונותרפיה) (HR 1.9).

מסקנות:
שיעורי ההישרדות התרופתית הכללית לטיפול בנוגדי TNF-α בפסוריאזיס הם גבוהים למדי, כאשר הפסקות הטיפול התרופתי מתרחשות בעיקר בשל היעדר יעילות. מטופלי אטנרספט הדגימו היצמדות ממושכת יותר לטיפול בהשוואה לאדלימומאב ולאינפליקסימאב.

© 2013 British Association of Dermatologists.

להמשך קריאה

Esposito M, Gisondi P, Cassano N, Ferrucci G, Del Giglio M, Loconsole F, Giunta A, Vena GA, Chimenti S, Girolomoni G. Survival rate of antitumour necrosis factor-α treatments for psoriasis in routine dermatological practice: a multicentre observational study.

נושאים קשורים:  מחקרים,  אנברל