הפרעת קשב וריכוז והיפראקטיביות היא ההפרעה הנוירו-התפתחותית השכיחה ביותר בעולם המערבי. אחת הטענות שמופנות כלפי המומחים בתחום היא כי קיים אבחון יתר של ההפרעה וזאת בגלל שימוש בכלי הערכה בלתי מדויקים. בכדי לבדוק את תוקפם ולהשוות את מהימנותם של שני אומדני התסמינים המרכזיים המשמשים לאבחון הפרעת קשב חוקרים מטאיוואן ערכו מטה אנליזה וסקירת ספרות השוואתית. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת Pediatrics.

החוקרים סקרו מאגרי מידע רפואי מובילים וליקטו מאמרים שפורסמו עד למאי 2015. אומדני ההערכה שנבדקו היו:
The Child Behavior Checklist–Attention Problem (CBCL-AP) scale,
(Conners Rating Scale-Revised (CRS-R, וכן השאלון המקוצר Conners Abbreviated Symptom Questionnaireי(ASQ). התוצאות נותחו באמצעות מודלים דו-משתניים של תוצאים אקראיים.
בסקירה נכללו 14 מאמרים שבחנו את השימוש ב- CBCL-AP ו- 11 מאמרים בהם נבדק אומדן ה CSR-R. התוצאות הראו שיעורי רגישות של 0.77, 0.75, 0.72 ו- 0.83 ושיעורי סגוליות של 0.73, 0.75, 0.84 ו- 0.84 עבור הסולמות Conners Parent Rating Scale-Revised ,CBCL-AP,
Conners Teacher Rating Scale-Revised (סולם CRS-R המשתמש בהערכות הורים והערכות מורים) ו- ASQ, בהתאמה. לא זוהה יתרון מובהק בדיוק האבחנתי של אי מהאומדנים. החוקרים מציינים גם כי ההטרוגניות הגבוהה בשיעורי הרגישות של סולם CBCL-AP נבעה ממיקום המחקר, גיל המשתתפים ואחוז הבנות בקרב הנחקרים.

החוקרים מסכמים כי הן CBCL-AP והן CRS-R התאפיינו בשיעורי רגישות וסגוליות בינוניים. מבין כל הכלים שנבדקו היעיל ביותר לאבחון ADHD היה שאלון ה ASQ, בעיקר בשל מהירות השימוש בו, שאלון CBCL נכון עבור הערכות מקיפות יותר.

מקור:

Chang L, Wang M, Tsai P. Diagnostic Accuracy of Rating Scales for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Meta-analysis. Pediatrics. 2016;137(3):e20152749. doi: 10.1542/peds.2015-2749

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  הפרעת קשב וריכוז,  הפרעה נוירו-התפתחותית,  הפרעה התפתחותית,  סולמות הערכה,  מטה אנליזה