הידע הקיים אודות תרומתן האבחונית של תרביות הדם מגיע בעיקר ממחקרים שנערכו במחלקות לרפואה דחופה וביחידות לטיפול נמרץ, אולם השימוש המרכזי בתרביות הדם נעשה במחלקות פנימיות ונכון להיום איננו נתמך ראיות מוצקות ועדכניות. על רקע הדברים חוקרים מבוסטון ביקשו לבחון מחדש את הנחיצות של תרביות דם כבדיקת שגרה במחלקות הפנימיות. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה ב-Journal of Hospital Medicine.

במחקר הפרוספקטיבי שנערך במרכז רפואי יחיד בבוסטון, בין אוקטובר 2014 לאפריל 2015, נכללו כל החולים המאושפזים במחלקות הפנימיות שמהם נטלו תרביות דם. תוצאות המחקר העיקריות הוגדרו כשיעור תרביות הדם החיוביות-אמיתיות והגורמים המנבאים תוצאות אלה.

567 תרביות דם נטלו מ-363 חולים, שיעור התוצאות החיוביות-אמיתיות עמד על 3.6%. האינדיקציות השכיחות לנטילת התרביות היו חום ולויקוציטוזיס, כאשר כל אינדיקציה כשלעצמה לא היוותה גורם מנבא מספק לתרבית חיובית-אמיתית. למעשה, האינדיקציה היחידה שנקשרה קשר מובהק לתרבית חיובית-אמיתית הייתה "מעקב לאחר תרבית חיובית קודמת" (יחס נראות +3.4). המנבאים הקליניים היחידים של תרביות חיוביות-אמיתיות היו: אבחנת עבודה של בקטרמיה או אנדוקרדיטיס (יחס נראות +3.7) והעדר חשיפה לאנטיביוטיקה 72 טרם נטילת הדם לתרבית (יחס נראות +2.4).

לסיכום, שיעור תרביות הדם החיוביות-אמיתיות שנצפה במחקר היה נמוך מזה שהודגם במחקרי עבר. החוקרים מציעים כי שימוש במנבאים קליניים אובייקטיבים, כמו אבחנות עבודה העולות בקנה אחד עם תרבית דם חיובית והתחשבות בחשיפה אנטיביוטית מוקדמת יכולים לצמצם את הבדיקות הלא נחוצות ולהעלות את תרומתן האבחונית.

מקור:

Linsenmeyer K, Gupta K, Strymish JM, Dhanani M, Brecher SM, Breu AC. Culture if spikes? Indications and yield of blood cultures in hospitalized medical patients. J Hosp Med. 2016;000:000–000.

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  תרביות דם,  בקטרמיה,  אנדוקרדיטיס