מחקרים 08.05.2016

הסיכון לקרצינומה של תאי כבד אינו פוחת לאחר נסיגה סרולוגית של HBV

במחקר מקרה ביקורת הסיכון לקרצינומה של תאי כבד נותר על כנו גם לאחר החלמה סרולוגית מדלקת כבד נגיפית B, הסיכון עולה בנוכחות אנגדי HBeAg

סרטן בכבד (צילום: אילוסטרציה)
סרטן בכבד (צילום: אילוסטרציה)

זיהום כרוני בנגיף דלקת הכבד Bי(HBV) מעלה סיכון לקרצינומה של תאי כבד (HCC- Hepatocellular carcinoma), אך השאלה האם הסיכון להפטומה פוחת לאחר החלמה וניקוי סרולוגי של הנגיף לא קיבלה עד כה מענה מחקרי מספק. חוקרים מאלסקה, ארה"ב, ביקשו להעמיק בסוגיה וערכו מחקר מקרה ביקורת בו השוו את הסיכון לממאירות הכבדית של חולים עם נוכחות כרונית של HBsAg לעומת חולים עם נסיגה סרולוגית יציבה. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת Alimentary Pharmacology & Therapeutics.

במחקר נכללו נשאי HBVי(1,346 חולים) שהיו במעקב בין השנים 1982-2013. המטופלים סווגו למקרי מחקר (חולים עם ניקוי סרולוגי מתועד של HBsAg) ומקרי ביקורת (חולים בהם נותר כייל בר זיהוי של HBsAg). כל שני מקרי ביקורת הוצמדו למקרה מחקר אחד תוך התאמה למין, גיל וגנוטיפ נגיף ה HBV. חישוב שנות המטופל של מקרי המחקר החל במועד הרזולוציה של HBsAg וחישוב השנים של מקרי ביקורת החל בכניסתם למחקר ואליהם נוספו שנות הנשאות של אנגדי ה HBsAg של מקרה המחקר המוצמד. הסיכון לקרצינומת תאי כבד נאמד באמצעות מודל הסיכונים היחסיים של קוקס.

במדגם הסופי נכללו 238 חולים כמקרי מחקר (ארבעה עם HCC) ו 435 חולים כמקרי ביקורת (9 עם HCC). המעקב, בשנות מטופל, אחר מטופלים בקבוצת מקרי המחקר היה מעט ארוך יותר (11.7 לעומת 10.1 שנות מטופל P=0.04). שיעור ההארעות של HCC היה דומה בשתי זרועות המחקר (132 מקרים ל 100,000 שנות מטופל בקבוצת המחקר ו 178 בקבוצת הביקות (P=0.65), יחס הסיכון המתוקנן ל HCC היה דומה בקבוצת המחקר והביקורת (0.7, 95% רווח בר סמך 0.2-2.4), עלה עם כל תוספת של שנה בגיל החולים (1.1, P<0.01), והיה גבוה יותר (בשתי הקבוצות) בקרב חולים עם אנגדי HBeAg.

לסיכום, הסיכון לקרצינומה של תאי כבד נותר על כנו גם לאחר החלמה סרולוגית מדלקת כבד נגיפית B. החוקרים מדגישים כי חשוב להמשיך את המעקב אחר חולים הנמצאים בסיכון מוגבר לממאירות הכבדית בלא הקשר לסטטוס הסרולוגי של HBV.

מקור:

Gounder, P. P., Bulkow, L. R., Snowball, M., Negus, S., Spradling, P. R., Simons, B. C. and McMahon, B. J. (2016), Nested case–control study: hepatocellular carcinoma risk after hepatitis B surface antigen seroclearance. Alimentary Pharmacology & Therapeutics.

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  HBV,  דלקת כבד נגיפית B,  הפטיטיס B,  קרצינומת תאי כבד,  הפטומה,  סרטן הכבד
תגובות