מחקרים 02.06.2016

זיהום כרוני בכלמידיה עלול לגרום להפלות ספונטניות

מחקר שבוצע בקורדיסטן מצביע על סיכון כפול ויותר להפלות ספונטניות בקרב נשים הרות עם זיהום גניטלי בכלמידיה טרכומטיס, לא ברור האם טיפול אנטיביוטי מונע הפלות

כלמידיה טרכומטיס היא בין המזהמים השכיחים המועברים במגע מיני. זיהום כרוני, לרב אתסמיני, בכלמידיה אצל נשים הרות נקשר ללידות מוקדמות, פקיעת קרומי השק העוברי בטרם עת ובמספר עבודות נצפה קשר גם להפלות ספונטניות. חוקרים מהאוניברסיטה למדעי הרפואה של קורדיסטן באיראן, ביקשו להעמיק בסוגיה ולבדוק את שיעורי ההמצאות של זיהום בכלמידיה בקרב נשים הרות ולבחון האם קיים קשר מוצק בין הזיהום בחיידק להפלות ספונטניות.

במחקר מקרה ביקורת שנערך בין אוגוסט 2012 לינואר 2013 נכללו 218 נשים, 109 נשים שעברו הפלה ספונטנית בין השבועות 10-20 להריונן (מקרי מחקר) ו 109 נשים בריאות בהריון תקין בשבועות 20-30 (מקרי ביקורת) במחוז סננדג'אי באירן. נוכחות חיידקי כלמידיה אומתה באמצעות בדיקת PCR של משטח צוואר הרחם.
המזהם אותר אצל 38 נשים במדגם כולו (17.43%). 25 מ 109 הנשים שעברו הפלה (22.9%) ו 13 נשים בקבוצת הביקורת (11.9%). הפער השיג מובהקות סטטיסטית ומשקף יחס סיכויים של 2.198, 95% רווח בר סמך 1.058-4.56.

החוקרים מסכמים כי זיהום בכלמידיה טרכומטיס נקשר קשר מובהק להפלות ספונטיות במחצית ההריון הראשונה ומשכך מומלץ, לדידם של החוקרים, לבצע משטחי כלמידה כבדיקת סקר בקרב נשים הרות.

נכון להיום גישה זו איננה רווחת ברפואה המערבית וככל הנראה איננה מוצדקת במונחי עלות תועלת ועלות יעילות, עם זאת נשים בקבוצות סיכון לזיהום בכלמידיה עשויות להרוויח מגילוי ומיגור החיידק.

מקור:

J Reprod Infertil. 2016 Apr-Jun;17(2):110-6.
The Relationship between Chlamydia trachomatis Genital Infection and Spontaneous Abortion.
Ahmadi A1, Khodabandehloo M1, Ramazanzadeh R1, Farhadifar F2, Roshani D3, Ghaderi E4, Farhangi N5.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27141466#

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  כלמידיה,  מחלת אגן דלקתית,  PID,  הפלה,  מחלות מין
תגובות