מחקרים

המשך הטיפול בסטוקסימאב לאחר התקדמות ראשונה של mCRC, מחקר אקראי פאזה 2

חוקרים מאיטליה מצאו כי למשלב סטוקסימאב FOLFOX- עשוי להיות יתרון קליני גם לאחר התקדמות ראשונה של סרטן מעי גס גרורתי, ביחוד בגידולים עם פרופיל אונקוגנטי מתאים

נכון להיום כימותרפיה בשילוב סטוקסימאב (Cetuximab/ Erbitux) ניצבת בקו הראשון בטיפול בסרטן מעי גס גרורתי בעל הפרופילים האונקוגנטיים KRAS ו NRAS wild-type. עם זאת הידע אודות התועלת והבטיחות של מעכבי EGFR לאחר התקדמות הממאירות חרף הטיפול, לוקה בחסר. על רקע הדברים צוות חוקרים מאיטליה ערך מחקר שלב 2 פתוח ואקראי ב 25 מרכזים רפואיים במטרה לבחון את היעילות של טיפול בסטוקסימאב יחד עם FOLFOXי(5FU, חומצה פולינית ואוקסליפלטין) כקו שני בסרטן מעי גס גרורתי מסוג KRAS exon 2 wild type שטופל במשטר FOLFIRI (חומצה פולינית, אירינוטקן ו 5FU) יחד עם סטוקסימאב כקו ראשון והתקדם על אף הטיפול. הניתוח הסופי של תוצאות המחקר פורסם לאחרונה בכתב העת Annals of Oncology.

בין פברואר 2010 לספטמבר 2014 מאה חמישים ושלושה חולים הוקצו אקראית (1:1) לזרוע FOLFOX בשילוב סטוקסימאב (74 חולים, זרוע A) וזרוע של טיפול ב FOLFOX בלבד (79 חולים, זרוע B). נקודת הסיום הראשית של המחקר הוגדרה כשרידות ללא התקדמות המחלה.
התוצאות מלמדות כי השרידות החציונית ללא התקדמות המחלה עמדה על 6.4 חודשים (95% רווח בר סמך 4.7-8.0) בזרוע A לעומת 4.5 חודשים (3.3-5.7) בזרוע B (יחס סיכון 0.81, 95% רווח בר סמך 0.58-1.12, P=0.19).
הרצפת DNA מדור חדש (NGS) בוצעה ב 117 מ 153 המקרים (76.5%) וגילתה כי 66 חולים (34 בזרוע A ו 32 בזרוע B) לקו בשאתות בעלות פרופילים אונקוגנטיים KRAS, NRAS, BRAF ו PIK3CA wild-type. השרידות ללא התקדמות המחלה בקרב החולים הללו הייתה מעט ארוכה יותר בזרוע הטיפול ב FOLFOX בשילוב סטוקסימאב (שרידות חציונית 6.9 חודשים (95% רווח סמך 5.5-8.2), לעומת 5.3 חודשים (95% רווח סמך 3.7-6.9), יחס סיכון 0.56, (95% רווח בר סמך 0.33-0.94, P=0.025). גם בשרידות הכוללת טיפול משולב השיג יתרון מתון - שרידות כוללת חציונית בזרוע A עמדה על 23.7 חודשים (19.4-28.0) ואילו בזרוע B על 19.8 חודשים (14.9-24.7), יחס סיכון 0.57 (95% רווח סמך 0.32-1.02, P=0.056).

החוקרים מסכמים כי להמשך הטיפול במשלב סטוקסימאב FOLFOX- עשוי להיות יתרון קליני ממשי, ביחוד בגידולים בעלי פרופיל אונקוגנטי מתאים. המסקנות מצדיקות בדיקה ותיקוף מבוקרים במחקרי שלב 3 אקראיים.

מקור:

Cetuximab continuation after first progression in metastatic colorectal cancer (CAPRI-GOIM): a randomized phase 2 trial of FOLFOX plus cetuximab versus FOLFOX
Ann Oncol first published online March 21, 2016  doi:10.1093/annonc/mdw136

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  ארביטוקס,  מעכבי EGFR,  שרידות כוללת,  שרידות ללא התקדמות המחלה,  FOLFOX,  FOLFIRI,  סטוקסימאב,  Cetuximab,  mCRC,  נושא mCRC בחסות חברת Merck,  סרטן המעי הגס
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות