מחקרים 20.06.2016

בטיחות לבבית של סקוביטריל/ולסרטן (אנטרסטו)

בנסיוי בטיחות מנה טיפולית בודדת, כמו גם מנת יתר בודדת, של אנטרסטו לא הראו כל השפעה מוחשית על רפולריזציה של שריר הלב, ובפרט על הארכת מקטע QT

מעכב קולטני אנגיוטנסין/נפריליזין הראשון בקבוצה, אנטרסטו (Sacubitril/Valsartan.ENTRESTO.NOVARTIS) אושר לא מכבר לטיפול בחולי אי ספיקת לב עם ירידה במקטע פליטה לאחר שבניסויים קליניים התרופה נקשרה להפחתת תמותה קרדיווסקולרית וירידה בתדירות האשפוזים של החולים.

כמקובל, את תחילת השימוש הקליני מלווה שורה של מחקרי בטיחות. בעבודה הנוכחית צוות חוקרים של חברת נוברטיס בדק את ההשפעה של מנה טיפולית בודדת (400 מ"ג) ומנת יתר בודדת (1200 מ"ג) של אנטרסטו על רפולריזציה של שריר הלב, ובפרט על הארכת מקטע QT. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת The European Journal of Clinical
Pharmacology.

לניסוי קליני מבוקר, אקראי וכפול סמיות גויסו גברים בריאים והוקצו למספר קבוצות הצלבה. המשתתפים קיבלו לסירוגין מנה בודדת של אנטרסטו (400 מ"ג), מנת יתר של אנטרסטו (1200 מ"ג) אינבו או מוקסיפלוקסצין moxifloxacinי(400 מ"ג) כקבוצת ביקורת פעילה פתוחה. תוצאות המחקר העיקריות הוגדרו כשינויים במקטע QT מתוקן לקצב QTcF/∆∆QTcB∆∆י(F ו B מסמנים את נוסחת התיקון לקצב – פרידריקה – בה אורך המקטע מחולק בשורש ריבועי של RR, או באזט – בו החלוקה היא בשורש מעוקב של RR). עוד נבדקה ההשפעה על אורך המקטע PR, משך QRS, קצב לב, פרמקוקינטיקה של אנטרסטו, יחס בין פרמקוקינטיקה לפרמקודינמיקה ומדדי בטיחות.

81 מ 84 חולים השלימו את המחקר. הגבול העליון המירבי של 90% רווח סמך QTcF∆∆ (דלתא של QT) תחת טיפול חד פעמי ב 400 או ב 1200 מ"ג של אנטרסטו היה נמוך מ 10 מ"ש, רגישות הבדיקה אושררה על ידי השוואה למוקסיפלוקסצין. לא נרשמו שינוים במי ממדדי ה ECG שנבדקו תחת טיפול באנטרסטו או באינבו. שיעור תופעות הלוואי היה דומה בשלוש הקבוצות.

החוקרים מסכמים כי מנה טיפולית בודדת, כמו גם מנת יתר בודדת, של אנטרסטו לא הראו כל השפעה מוחשית על רפולריזציה של שריר הלב, ובפרט הארכת מקטע QT. פרופיל הבטיחות של אנטרסטו עולה בקנה אחד עם הקוים המנחים של E14 ICH (הנחיות בטיחות בינלאומיות אחידות של טיפולים פרמקולוגיים, פרק אלקטרוקרדיוגרפי).

מקור:

Eur J Clin Pharmacol. 2016 Apr 16. [Epub ahead of print]
Single therapeutic and supratherapeutic doses of sacubitril/valsartan (LCZ696) do not affect cardiac repolarization.
Langenickel TH1, Jordaan P2, Petruck J3, Kode K4, Pal P4, Vaidya S5, Chandra P6, Rajman I2.

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  אנטרסטו,  אי ספיקת לב,  LCZ696,  סקוביטריל,  וולסרטן,  ACEI,  ARB,  QT,  ECG,  אלקטרוקרדיוגרפיה
תגובות