מחקרים 30.06.2016

חדש מתל השומר: גרסה עברית ל ODI

ממחקר תיקוף עולה כי הגרסה העברית של Oswestry Disability Index שתורגמה על ידי חוקרים משיבא היא כלי מהימן להערכה קלינית ומחקרית של חולים עם כאבי גב תחתון

שמונה מתוך עשרה אנשים בעולם המערבי יסבלו מכאבי גב תחתון במהלך חייהם. בכדי לתת ממד כמותי לתחלואה השכיחה פותחו ותוקפו מספר אומדנים להערכה קלינית ומחקרית של כאבי הגב, אחד המוכרים הוא (Oswestry Disability Index (ODI אשר תורגם ל 29 שפות עד כה. לאחרונה חוקרים מבית החולים שיבא תרגמו את השאלון לשפה העברית וערכו מחקר תיקוף לגרסה העברית הראשונה (ODI-H). התוצאות פורסמו בכתב העת The Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation.

למדגם התיקוף גויסו 115 חולים שהלינו על כאבי גב תחתון ו 68 משתתפים ללא כאבי גב כקבוצת ביקורת. הנחקרים מילאו את שאלון ה ODI בעברית, שאלון נוסף - SF-36 Health Survey וכן דירגו את חומרת מכאוביהם על פי סולם הכאב החזותי (VAS).

בניתוח התוצאות לא נצפה אפקט תקרה בקבוצת החולים, אולם נרשם אפקט רצפה בקבוצת הביקורת. נרשם פער מובהק בציוני ה ODI בין קבוצת המחקר והביקורת, ללמד על מהימנות הפרדה גבוהה של שאלון ההערכה. נוסף על כך נרשמה הלימה מובהקת בין הציונים שהתקבלו בהערכת החולים על פי האומדנים ODI-H ו SF-36, ביחוד בתתי הפרקים העוסקים בתפקוד פיזי וכאב גופני (מקדמי הלימה 0.83 ו 0.79, בהתאמה) וכן נרשמה הלימה מובהקת בין ציוני ODI-H ו VAS, מה שנותן חיזוק נוסף לאמינותה הקלינית של הגרסה העברית של ODI. עוד מצוין כי העקיבות הפנימית Internal consistency ומהימנות מבחן חוזר test-retest reliability של ODI-H בקרב שמונה עשר חולים שמילאו השאלון פעמיים, היו גבוהות מאוד (0.94 ו 0.97, בהתאמה).

החוקרים מסכמים כי הגרסה העברית של Oswestry Disability Index היא כלי מהימן ומתוקף להערכה קלינית ומחקרית של חומרת כאבי הגב והמוגבלות התפקודית של חולים דוברי עברית.

מקור:

J Back Musculoskelet Rehabil. 2016 Jun 17. [Epub ahead of print]
Psychometric properties of the Hebrew version of the Oswestry Disability Index.
Gamus D1, Glasser S2, Langner E2, Beth-Hakimian A1, Caspi I3, Carmel N1, Siev-Ner I4, Amir H4, Ziv A5, Papa M6, Lerner-Geva L2.

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  כאבי גב תחתון,  אומדני הערכה,  דיסקופתיה,  Oswestry Disability Index
תגובות