מחקרים 04.07.2016

צרולופלזמין בדיסקופתיה מותנית, סמן ספציפי או חלבון דלקתי?

חוקרים מתורכיה מצאו כי רמה מוגברת של צרולופלזמין מאפיינת חולים עם בקע של דיסק לומברי. עדיין לא ניתן לומר האם מדובר בסמן ספציפי למחלה או חלבון תגובתי בלבד

בקע של דיסק מותני, בדומה לפתולוגיות ניווניות אחרות, נקשר לתהליכים דלקתיים כרוניים. חוקרים מתורכיה בחיפוש אחר סמן דלקתי ספציפי לכאבי גב תחתון בדקו האם צרולופלזמין Ceruloplasmin, אחד מחלבוני התגובה החריפה acute phase protein, רגיש וסגולי לדיסקופתיה מותנית. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת The Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation.

למחקר גויסו 35 חולים עם בקע של דיסק מותני ו 35 משתתפים בריאים בקבוצת הביקורת. רמות של צרולופלזמין נבדקו בדגימות דם של כל משתתפי המחקר ובדגימות רקמה של חולים שעברו טיפול כירורגי בבקע הבין חולייתי.

הרכב שתי הקבוצות היה מאוזן מבחינת גיל, מגדר ומשקל משתתפיהן. בקרב חולים עם בקע של דיסק לומברי נרשמו רמות גבוהות של צרולופלזמין בדם בהשוואה לנחקרי הביקורת (P<0.001), רמות של צרולופלזמין בדגימות הרקמה היו גבוהות משמעותית מהרמות בדם. בניתוח דו משתני רמות של החלבון בדם תאמו את דרגת הכאב (על פי סולם חזותי (VAS)) של החולים בקבוצה הראשונה, P=0.003.

לסיכום, רמה מוגברת של צרולופלזמין אפיינה חולים עם בקע של דיסק לומברי, אולם על פי המחקר הנוכחי לא ניתן לומר האם מדובר בסמן ספציפי למחלה, או, סביר יותר, חלבון תגובתי דלקתי ללא זיקה מיוחדת לדיסקופתיה. הדברים יבחנו, סביר להניח,  במחקרי המשך.

מקור:

J Back Musculoskelet Rehabil. 2016 May 27. [Epub ahead of print]
Evaluation of ceruloplasmin levels in patients with lumbar disc herniation.
Karabag H1, Yetisgin A2, Savik E3, Kilic M4, Aridici R2,5, Taskin A3, Ulas T6.

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  כאבי גב תחתון,  צרולופלזמין,  דיסקופתיה,  פריצת דיסק,  בקע דיסק מותני
תגובות