מחקרים 13.07.2016

השכלה, מעמד כלכלי וגידולי מח שפירים

ממחקר אפידמיולוגי שנערך בשבדיה עולה כי השכלה ואמידות כלכלית מהווים גורמי סיכון לגידולי מח שפירים, בעיקר גליומה ומנינגיומה. רווקות מגנה, אולם על גברים בלבד

האם השכלה ומעמד סוציואקונומי משפיעים על הסיכון לגידולי מוח שפירים? זו השאלה שעמדה במוקדו של מחקר מבוסס אוכלוסיית שבדיה שתוצאותיו פורסמו לאחרונה בכתב העת  The Journal of Epidemiology and Community Health.

במדגם נכללו 4205265 תושבי שבדיה שנולדו בין השנים 1911-1961. החוקרים אמדו באמצעות רגרסיית פואסון את יחסי שיעורי ההארעות incidence rate ratios (יIRR) לאבחון של גידול מוחי שפיר (גליומה, מנינגיומה ונוירומה אקוסטית) בהתאם לרמת ההשכלה, רמת ההכנסה המשפחתית, עיסוק מקצועי ומצב משפחתי של הנחקרים, תוך תקנון לגיל, תקופה בה אובחן הגידול ומקום מושבם של משתתפי המחקר.

בתקופת המחקר אובחנו 5735 גידולים מוחיים בקרב גברים ו7101 בקרב נשים. הסיכון לגליומה של גברים עם רמת השכלה גבוהה (שלוש שנים או יותר של לימודים אוניברסיטאיים) היה גבוה מזה של גברים בעלי השכלה בסיסית בלבד (יחס שיעורי הארעות 1.22, 95% רווח בר סמך 1.08-1.037).  גם רמת הכנסה גבוהה שיקפה סיכון מוגבר לגליומה בקרב הגברים (יחס שיעורי הארעות 1.14). אצל הנשים הסיכון לגליומה ולמנינגיומה היה גבוה יותר בקרב הנשים המשכילות (שלוש שנים או יותר של לימודים אקדמאיים) לעומת נשים עם חינוך בסיסי בלבד (יחס  שיעורי הארעות 1.23 לגליומה ו1.16 למנינגיומה). גברים ונשים שעסקו בעבודות כפיים פשוטות היו בסיכון נמוך יותר לגליומה בהשוואה לגברים ונשים שעסקו במקצועות לא פיזיים עם רמת מורכבות בינונית וגבוהה. הסיכון לגליומה אצל גברים רווקים או גרושים/פרודים היה נמוך יותר בהשוואה לגברים נשואים או חיים בזוגיות. הסיכון לנוירומה של עצב השמיעה היה נמוך בכ50% בקרב גברים שעסקו בעבודות כפיים פשוטות לעומת גברים בעלי מקצועות מורכבים ולא פיזיים.

לסיכום, מהמחקר עולה קשר עקבי בין השכלה ומעמד סוציואקונומי לסיכון לגידולי מוח שפירים, בעיקר גליומה ומנינגיומה. מסתבר שהשכלה ואמידות כלכלית מהווים גורמי סיכון לגידולי מח שפירים, אם כי מדובר בנתונים אפידמיולוגיים בלבד ומהות הקשר בין הדברים איננה ברורה.

מקור:

Socioeconomic position and the risk of brain tumour: a Swedish national population-based cohort study
Amal R Khanolkar, Rickard Ljung, Mats Talbäck, Hannah L Brooke, Sofia Carlsson, Tiit Mathiesen, Maria Feychting
J Epidemiol Community Health jech-2015-207002Published Online First: 20 June 2016 doi:10.1136/jech-2015-207002

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  גליומה,  מנינגיומה,  נוירומה אקוסטית,  השכלה,  מעמד סוציואקונומי
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות