מחקרים 21.07.2016

הפסקה חדה של מעכבי TNF בדלקת שדרה אקסיאלית מול ירידה הדרגתית במינון, סקירת ספרות

מסקירה שיטתית עולה כי ירידה הדרגתית במינון מעכבי TNF מגדילה את הסיכוי לרמיסיה יציבה בדלקת שדרה אקסיאלית, שעה שהפסקה חדה מובילה לרב להתלקחות של המחלה

ספונדילוארתרופתיה (shutterstock)

מעכבי TNF נמצאים בשימוש קליני כבר יותר מ 15 שנים. פרוטוקולי הטיפול בתרופות הביולוגיות מגובשים היטב, אולם עדיין קיימת אי בהירות באשר לדרך המיטבית להפסקת הטיפול. חוקרים מספרד ערכו סקירת ספרות שיטתית כדי לבדוק האם הפסקה חדה של מעכבי TNF בדלקת שדרה אקסיאלית axial spondyloarthritis היא הדרך הנכונה או שמא ירידה הדרגתית במינון משפרת את סיכויי החולים לשמור על נסיגה יציבה של המחלה. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת Rheumatology.

לטובת העבודה נסקרו מאגרי מידע רפואי מובילים ולוקטו מאמרים רלוונטיים אשר פורסמו עד שנת 2014. בניתוח הסופי נכללו 13 מחקרים, אם כי גם עבודות אלה סיפקו ראיות באיכות נמוכה. חמישה מחקרים בחנו הפסקה חדה של טיפול במעכבי TNF, מניתוח תוצאותיהם עולה כי שכיחות ההתלקחויות של דלקת השדרה בתקופת מעקב חציונית בת 52 שבועות נעה בין 76 ל 100 אחוזים, פרק הזמן החציוני מהפסקת הטיפול ועד ההתלקחות עמד על 16 שבועות. שמונה מחקרים בחנו ירידה הדרגתית במינון מעכבי TNF, תוצאות של חמישה מחקרים מהקבוצה הזו מגלות כי נסיגה מלאה או פעילות קלה של המחלה הראומטית נרשמו בקרב 53 עד 100% מהחולים. שלושה מחקרים נוספים בחנו שינויים ב CRP ומדד ה BASDI ולא דיווחו על עליה במדדים דלקתיים אלה לאחר ירידה ההדרגתית במינון מעכבי ה TNF.

החוקרים מסכמים כי על אף המגבלות המתודולוגיות ספרות עדכנית תומכת בירידה הדרגתית במינון מעכבי TNF בדלקת שדרה אקסיאלית ולא בהפסקה חדה של הטיפול הביולוגי. ירידה הדרגתית במינון מצליחה לשמר את נסיגת המחלה במרבית המקרים שעה שהפסקה חדה מובילה ככלל להתלקחות מחודשת של התהליך הדלקתי.

מקור:

Rheumatology (Oxford). 2016 Jul;55(7):1188-94. doi: 10.1093/rheumatology/kew033. Epub 2016 Mar 21.
Anti-TNF discontinuation and tapering strategies in patients with axial spondyloarthritis: a systematic literature review.
Navarro-Compán V1, Plasencia-Rodríguez C2, de Miguel E2, Balsa A3, Martín-Mola E2, Seoane-Mato D3, Cañete JD4.

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת חוליות,  דלקת שדרה,  ספונדילאתרתירטיס,  מעכבי TNF,  ירידה הדרגתית במינון
תגובות