מחקרים 24.07.2016

גורמים המנבאים תמותה בקרב קשישים עם זיהום בקלוסטרידיום דיפיצילה

במחקר מקרה ביקורת סומנו גורמי הסיכון המרכזיים לתמותה עקב זיהום בקלוסטרידיום בקשישים: שהות במסגרת אשפוזית או סיעודית, מוגבלות תפקודית ואי ספיקת כליות

זיהום בקלוסטרידיום דיפיצילה (Clostridium difficile infection (CDI עלול להיות קטלני, ביחוד בקרב קשישים, אולם גורמי הסיכון לתמותה לא נחקרו עד כה באופן מעמיק. צוות חוקרים אמריקאי-ישראלי ערך מחקר מקרה ביקורת בנסיון למלא את החסר ולסמן את הגורמים המנבאים תוצאות קליניות שליליות בקרב חולים בני 60 ומעלה עם זיהום קלוסטרידיום חריף. תוצאות העבודה פורסמו לאחרונה בכתב העת American Journal of Infection Control.

במחקר נכללו 540 חולים עם CDI אשר אושפזו בבית חולים שלישוני בדטרויט בין ינואר 2005 לדצמבר 2012. החולים סווגו למקרי מחקר - חולים אשר נפטרו ב 30 הימים הראשונים לאחר אבחון הזיהום, ומקרי ביקורת – חולים אשר נותרו בחיים לאחר 30 הימים הראשונים. מקרי המחקר והביקורת הוצמדו ביחס 1:3 (130 מקרי מחקר ו 405 מקרי ביקורת) תוך התאמה לגיל ומקור הזיהום בקלוסטרידיום (נוזוקומיאלי או קהילתי).

בניתוח התוצאות זוהו מספר גורמי סיכון בלתי תלויים לתמותה בעקבות CDI: העברה ממרכז רפואי אחר (יחס סיכויים 8.25, P=0.001), שהות במוסד סיעודי (יחס סיכויים 13.12, P=0.012), ציון McCabe (הערכה קלינית במסגרת טיפול נמרץ) של 2 ומעלה (יחס סיכויים 12.19, P<0.001) וקראטינין גבוה בדם (1.7 מ"ג/ד"ל ומעלה) (יחס סיכויים 3.43, P=0.021). התוצאות התקבלו תוך תקנון לצמצום תפקודי יומיומי, מספר ימי הטיפול באנטיביוטיקה לפני התפתחות הזיהום, עדות לכרכת (Ileus) בצילומי בטן, אלבומין נמוך, ספירה לבנה גבוהה ומעבר ליחידה לטיפול נמרץ עקב הדרדרות ספטית.

לסיכום, גורמי הסיכון המרכזיים לתמותה עקב זיהום בקלוסטרידיום דיפיצילה בקשישים הם שהות במוסד סיעודי או במסגרת אשפוזית בזמן ההדבקה/ התפתחות הזיהום, מוגבלות תפקודית ואי ספיקת כליות (ככל הנראה כסמן של התייבשות על רקע השלשולים התכופים). החוקרים סבורים כי תוצאות המחקר יכולות לשמש בסיס לסולם הערכה פרוגנוסטי של חולים מבוגרים עם זיהום קלוסטרידיום חריף.

מקור:

Am J Infect Control. 2016 Jul 13. pii: S0196-6553(16)30475-8. doi: 10.1016/j.ajic.2016.04.231. [Epub ahead of print]
Predictors of Clostridium difficile infection-related mortality among older adults.
Chopra T1, Awali RA2, Biedron C1, Vallin E1, Bheemreddy S1

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  קלוסטרידיום דיפיצילה,  זיהום עמיד,  טיפול אנטיביוטי,  קוליטיס
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות