מחקרים 30.08.2016

חשיפה לחומרי הדברה וסרטן שלפוחית השתן, סקירת ספרות

ממטה אנליזה עולה כי נכון לראיות שהצטברו עד כה חשיפה לחומרי הדברה עלולה להוביל לסרטן שלפוחית השתן. הסיכון הנשקף גבוה פי 1.5 עד פי 2, אולם אינו מובהק בכל העבודות

(Urinary bladder (shutterstock

סרטן שלפוחית השתן נקשר לעישון, חשיפה לחומרים נדיפים, עבודה עם צבעים, קרינה ועוד. בשל הארעות גבוהה של המחלה בקרב חקלאים חוקרים מסין ערכו סקירת ספרות שיטתית כדי לבדוק האם גם חשיפה לחומרי הדברה מגבירה את הסיכון לממאירות האורולוגית. תוצאות הסקירה פורסמו לאחרונה בכתב העת Oncotarget.

לטובת העבודה נסקרו מאגרי מידע רפואי מובילים ולוקטו מחקרים רלוונטיים שפורסמו עד שנת 2015. מתוצאות המטה אנליזה עולה כי חשיפה לחומרי הדברה נקשרה לסיכון מוגבר לסרטן שלפוחית השתן (יחס סיכויים 1.649, 9% רווח בר סמך 1.223-2.223). הסיכון המוגבר זוהה במחקרי מקרה ביקורת (יחס סיכויים 2.075) ובמידה צנועה יותר במחקרי עוקבה (יחס סיכויים 1.146). במחקרים שבוצעו בארה"ב הסיכון הגבוה הנגזר מחשיפה לחומרי הדברה השיג מובהקות סטטיסטית (יחס סיכויים 1.741, 95% רווח בר סמך 1.270-2.388).

החוקרים מסכמים כי נכון לגוף הידע שהצטבר עד כה חשיפה לחומרי הדברה עלולה להוביל לסרטן שלפוחית השתן. הממצאים עולים בקנה אחד עם טיבו של סרטן שלפוחית השתן, עם זאת מסקנות נחרצות יותר דורשות מחקרים מבוקרים ורחבים וכן ביסוס פתופיזיולוגי של הקשר המסתמן.

מקור:

Oncotarget. 2016 Aug 19. doi: 10.18632/oncotarget.11397. [Epub ahead of print]
Pesticide exposure and risk of bladder cancer: A meta-analysis.
Liang Z1, Wang X1, Xie B2, Zhu Y1, Wu J1, Li S1, Meng S1, Zheng X1, Ji A3, Xie L1.

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן שלפוחית השתן,  חומרי הדברה,  TCC,  מטה אנליזה,  סקירת ספרות
תגובות