מחקרים 30.08.2016

סרטרלין בגרד כולסטטי בילדים

ממחקר פרוספקטיבי עולה כי סרטרלין מקל על כ 75% מילדים עם גרד כולסטטי על רקע תסמונת אלג'יל או PFIC. הטיפול נסבל על ידי מרבית הילדים במינונים המקובלים במבוגרים

גרד כולסטטי אינו שכיח בקרב מבוגרים ונדיר בילדות. הטיפול התרופתי המקובל (חומצה אורסודאוקסיכולית או ריפמפיצין) יעיל באופן חלקי ובמקרים קשים המחלה מצדיקה התערבות כירורגית ואף השתלת כבד. חוקרים מצרפת ביקשו לבדוק האם מעכב ספיגה חוזרת של סרוטונין, סרטרלין sertraline, המשמש לטיפול גרד כולסטטי במבוגרים יוכיח את עצמו גם בקרב ילדים. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת
J Pediatr Gastroenterol Nutr.

למחקר פרוספקטיבי גויסו 20 ילדים עם גרד כולסטטי (על רקע תסמונת אלגיל Alagille או עמדון מרה תוך כבדי משפחתי פרוגרסיבי - PFIC). הילדים טופלו בסרטרלין במינון 1 מ"ג/ק"ג ליום עם עליה הדרגתית במינון בהתאם לתגובה הקלינית עד ל 4 מ"ג לק"ג (מינון סופי ממוצע עמד על 2.2 מ"ג לק"ג). עוצמת הגרד על פי סולם חזותי, תיעוד סימני גרד ומידת ההפרעה לשינה הוערכו בתחילת הטיפול ולאחר שלושה חודשים תחת סרטרלין.
לאחר שלושה חודשים 14 מ 20 הילדים דיווחו על שיפור ניכר בעוצמת הגרד (מ 8/10 על פי סולם חזותי ל 5/10). גם סימני הגרד התמעטו משמעותית ואיכות שנתם של 9 ילדים השתפרה. 3 ילדים נאלצו להפסיק את הטיפול בסרטרלין בשל תופעות לוואי.

החוקרים מסכמים כי סרטרלין התגלה כטיפול יעיל בגרד כולסטטי גם בקרב ילדים וממליצים להשתמש בתרופה זו במקרים של עמדון מרה עמיד לטיפול המקובל.

מקור:

J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2016 Aug 24. [Epub ahead of print]
Sertraline as an Additional Treatment for Cholestatic Pruritus in Children.
Thébaut A1, Habes D, Gottrand F, Rivet C, Cohen J, Debray D, Jacquemin E, Gonzales E.

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  כולסטזיס,  עמדון מרה,  מרה,  תסמונת אלגיל,  גרד,  סרטרלין,  SSRI
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות